Odeszła na wieczną wartę…

Z wielkim bólem i żalem zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2023 roku odeszła na wieczną wartę, w wieku 76 lat, po długiej i ciężkiej chorobie hm. Krystyna Kowalska z d. Żurek.
Była m.in. drużynową 14 Krakowskiej Drużyny Harcerek (1964-1967); w komendzie Hufca Kraków-Podgórze: kierowniczką referatu „Nieprzetartego Szlaku” (1966-1968, 1974-1976), kierowniczką referatu kultury (1968-1971); komendantką szczepu „Korczaka” (1972-1975) oraz kierowniczką referatu „Nieprzetartego Szlaku” komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP (1975-1976). Dzięki Jej staraniom Szczep „Korczaka” jako jedyny szczep NS otrzymał sztandar. Była organizatorem wielu obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży specjalnej troski.

Ostatnie pożegnanie Druhny odbędzie się w poniedziałek 6 lutego 2023 roku o godz. 12,20 na Cmentarzu Rakowickim.

Serdeczna pamięć o Druhnie pozostanie w naszych sercach.

Czuwaj!

50-lecie Szczepu Czwartacy

W dniu 21 października 2022 roku (piątek) o godz. 17.04 Seniorzy Szczepu w ramach obchodów 50-lecia Szczepu ZHP „Czwartacy” organizują Kominek Wspomnień. Kominek odbędzie się w Liceum Kostka ul. Spółdzielców 5 (dawna siedziba SP nr 116 i Gimnazjum nr 31).
Program:
16.34 – zwiedzanie wystawki Szczepu
17.04 – kominek
18.44 – spotkanie przy kawie i herbacie
Na Kominek zapraszamy tak obecnych jak i byłych zuchów, harcerki, harcerzy i instruktorów Szczepu, Rodziców a także wszystkich Sympatyków.
Czuwaj!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Komendant Szczepu przez 23 lata
hm. dr Jerzy Klinik kpt. jacht.

Monografia „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957‒1989”

Dla uczczenia rocznicy 100-lecia działalności podgórskiego harcerstwa Komenda Hufca ZHP Kraków-Podgórze podjęła szereg inicjatyw, które mają przypomnieć fakty z jego historii. Jedynym z podejmowanych działań jest opracowanie i wydanie monografii „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957‒1989”, które przygotowali Andrzej Gaczorek, Jerzy Klinik i Wiesław Wójcik przy współpracy członków Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP prof. KAAFM dr. hab. Janusza Wojtyczy i Krzysztofa Wojtyczy. Publikacja będzie obejmowała dzieje hufca i jednostek wchodzących w jego skład. Patronem publikacji w wersji drukowanej jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie.

Zjazd Nadzwyczajny hufca

Czuwaj,

Informuję o zwołaniu przez Komendę Hufca Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca w celu wyborów delegatów na Zjazd ZHP Chorągwi Krakowskiej. Zjazd Nadzwyczajny odbędzie się w poniedziałek 5 września 2022 roku o godzinie 18.00 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (aplikacja MS Teams).

W załączniku przesyłam:
Uchwała 10-2022 – zwołanie zjazdu nadzwyczajnego.pdf
R.L. 13-2022.pdf z listą osób posiadających głos decydujący na Zjeździe
Projekt porządku obrad.docx (ewentualne zmiany będziemy wprowadzać w części roboczej zjazdu)
Projekt regulaminu.docx (ewentualne zmiany będziemy wprowadzać w części roboczej zjazdu)

Gorąco zachęcam do udziału w Zjeździe, podczas którego wybierzemy, aż 5 delegatów na Zjazd ZHP Chorągwi Krakowskiej, który odbędzie się 03.12.2022r.

Proszę o przekazanie informacji w swoich środowiskach.

Odeszła na wieczną wartę

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiam, że odeszła od nas na zawsze instruktorka Szczepu „Kraka” i długoletnia Kwatermistrzyni Hufca
hm. Krystyna Śmietana
Pożegnanie Druhny odbędzie się na Cmentarzu Podgórskim w dniu 18 maja 2022 o godz. 11,00.

Rodzinie a szczególnie dh hm. Marcie Śmietanie-Kukułka składamy serdeczne kondolencje.

Czuwaj!

Inauguracja sezonu żeglarskiego

Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej serdecznie zaprasza członków Inspektoratu oraz wszystkich wodniaków Chorągwi oraz sympatyków na spotkanie na Stanicy Żeglarskiej Hufca ZHP Kraków-Podgórze na Przystani Żeglarskiej AZS na Bagrach, zapraszamy również zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów hufca Kraków-Podgórze w dniu 24 kwietnia 2022 roku (niedziela) o godz. 9,45.

Dojazd i dojście do przystani AZS – od pętli tramwajowej Mały Płaszów z ul. Lipskiej skręcamy w ul. Mierzeja Wiślana (nie skręcamy w prawo w ul. Bagrową) tylko idziemy (jedziemy) dalej ul. Mierzeja Wiślana i skręcamy w prawo do ul. Sudeckiej, która doprowadzi nas do ul. Bagrowej.

Będzie możliwość żeglowania.