Zjazd hufca

Uchwała zwołująca zjazd: TUTAJ

Rozkaz z listą osób z prawem głosu: TUTAJ

Poniżej podajemy link do ankiety dotyczącej diety obiadowej na zjazd. Wypełnienie ankiety jest równoznaczne z potwierdzeniem obecności na zjeździe o co bardzo proszę w terminie do 28.10.2019 r.
Osoby zainteresowane wnoszeniem projektów uchwał proszę o przesłanie ich na adres mailowy hufca do 24.10.2019 r.

Kominek na kursie PWD – zaproszenie

Czuwaj!
Kadra kursu przewodnikowskiego „Przewodnik w pięciu smakach” zaprasza instruktorów hufca na wspólny kominek z kursantami. Odbędzie się on w sobotę, 5 października , o godzinie 20:00 w SP 158 przy ul Strąkowej 3a. Prosimy o przesyłanie informacji dotyczących obecności do piątku 4 października, do godziny 20:00.
Pozdrawiamy i do zobaczenia!
Kadra kursu
Prosimy o przekazanie w swoich środowiskach 🙂

Dyżury w hufcu – wrzesień

Czuwaj,
Poniżej informacja o terminach i godzinach dyżurów w hufcu na których można będzie składać plany pracy i podpisywać dokumenty:
23.09.2019 (pon) – godz. 17:30-19:00
25.09.2019 (śr)  – godz. 18:00-19:00
30.09.2019 (pon) – godz. 18:00-19:00
02.10.2019 (śr)  – godz. 18:00-19:00
Plany można wydrukować w hufcu 🙂 Osoby nieletnie muszą mieć zgodę rodzica na zawarcie porozumienia wolontariackiego, którą przesyłam w załączniku. W załączniku również deklaracja opiekuna drużyny 🙂
Mail do komendantów bo lista mailingowa drużynowych jeszcze się tworzy.

80. rocznica powstania Szarych Szeregów

27 września 1939 r. Naczelna Rada Harcerska powołała do życia Szare Szeregi, czyli konspiracyjną organizację Związku Harcerstwa Polskiego. W 2019 roku przypada 80 rocznica powstania tej organizacji. Hufiec ZHP Kraków-Podgórze nosi imię Podgórskich Szarych Szeregów. W związku z tym, zachęcamy Was do poznania bliżej historii Plutonu „Alicja” – najsłynniejszej grupy harcerek i harcerzy działających w konspiracji na terenie Podgórza.

Szczegóły dostępne są tutaj: https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/krakowpodgorze_zhp_pl/Ef2c8oo2b-REhT7kx8Zu8YgBoP2_Ocu43cSQMU4Sf70GsA?e=yenKt5

 

Podsumowanie wakacji

Wakacje w naszym hufcu przebiegły bezpiecznie i rekordowo zarówno pod względem liczby wydarzeń jak i liczby uczestników.
 
Kadrze obozów składamy podziękowania za bezcenny wkład i zaangażowanie w organizację tegorocznych obozów.
 
Uczestnikom i rodzicom dziękujemy za wspólną przygodę.

Odprawa

Dzisiejsza odprawa (poniedziałek, 02.09.2019r.) odbędzie się w lokalu hufca o godzinie 18.00.

Szkolenie dla kwatermistrzów/skarbników szczepów

Skarbniczka hufca zaprasza na szkolenie dla kwatermistrzów/skarbników szczepów, które odbędzie się w środę 11.09.2019 r. o godzinie 18.00 w lokalu hufca.

Szkolenie jest obowiązkowe. Musi się na nim pojawić osoba odpowiedzialna za finanse każdego ze szczepów. W ostateczności w zastępstwie może przyjść komendant szczepu. Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze kwestie dotyczące rozliczeń, odbędzie się rozmowa o zmianie banku oraz zmianach w sposobie rozliczeń.

https://www.facebook.com/events/895003407532902/

Odprawa komendantów szczepów i drużynowych

Komenda Hufca zaprasza na pierwszą w roku harcerskim 2019/2020 odprawę komendantów szczepów i drużynowych, która odbędzie się w poniedziałek (02.09.2019 r.) o godzinie 18:00.

Na odprawie omówimy najważniejsze kwestie na ten rok ze szczególnym uwzględnieniem:
-podsumowania HALiZ
-zmiana Instrukcji działania drużyny
-planów pracy
-zjazdu Hufca
-wyjazdu instruktorskiego
-ciekawych inicjatyw programowych

Zapraszamy w mundurach.

Miejsce podamy niebawem

https://www.facebook.com/events/940369412976054

 

Plany pracy na rok 2019/2020

nformuję, że termin składania planów pracy jednostek hufca na rok harcerski 2019/2020 mija w niedzielę, 08 września 2019. Plany należy składać drogą mailową według poniższej listy:

Kto wysyła ?

Kto sprawdza ?

Gdzie wysłać ?

Gromady zuchowe

Namiestnictwo „Wigwam”

nz.wigwam@zhp.net.pl

Drużyny harcerskie

Namiestnictwo „Excalibur”

nh.excalibur@zhp.net.pl

Drużyny starszoharcerskie

Namiestnictwo „HS Millennium”

hs.millennium@zhp.net.pl

Drużyny wędrownicze

Wędrowniczy Krąg Rady

wkr-krakow-podgorze@grupy.zhp.net.pl

Kręgi instruktorskie

hm. Dorota Łesyk

dorota.prusinkiewicz@zhp.net.pl

Szczepy

hm. Dorota Łesyk, phm. Ewelina Moskal

krakowpodgorze@zhp.pl

Inne jednostki hufca

hm. Michał Łesyk

krakowpodgorze@zhp.pl

W załączniku pomocne dokumenty:

Plany zostaną sprawdzone do 22.09.2019 r. tak aby każdy miał szansę na doniesienie dokumentów do hufca do 01.10.2018 r. kiedy to ukaże się rozkaz.

Po zatwierdzeniu planu pracy należy dostarczyć do hufca komplet następujących dokumentów:
– plan pracy jednostki w 2 kopiach i podpisany przez szefa jednostki
– wypełnioną i podpisaną umowę wolontariacką 2 kopiach (wydrukowane druki znajdują się w hufcu) lub aneks pod warunkiem, że ktoś pełni funkcję kolejny rok z rzędu
– wypełnioną i podpisana deklarację drużynowego/komendanta szczepu w 2 kopiach (wydrukowane druki znajdują się w hufcu)
– w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica na zawarcie umowy wolontariackiej

– wypełnioną i podpisaną deklarację opiekuna (jeśli drużynowy jest niepełnoletni)

Dopiero w chwili dostarczenia kompletu dokumentów jednostka zostanie powołana rozkazem.

Maila otrzymali: komendanci szczepów, członkowie zespołów namiestniczych i obecni drużynowi – proszę o przekazanie dalej w miarę potrzeb.