Konferencja hufców plus size

Od lat odwiedzając wszelkiego rodzaju konferencje, seminaria i warsztaty spotykamy się z tym, że problemy i potrzeby dużych hufców znacząco różnią się od tych z jakimi borykają się pozostałe hufce. Duże hufce liczebnie stanowią ponad 10% Związku Harcerstwa Polskiego, ale jest ich zaledwie nieco ponad 20. W niektórych chorągwiach jest tylko jeden, dwa hufce, które można zaliczyć do dużych, przez co wszystkim nam brakuje skali porównawczej, a także możliwości wymiany doświadczeń.

Postanowiliśmy to zmienić organizując konferencję skierowaną wyłącznie do licznych hufców. Dlatego gorąco zapraszamy Was na organizowaną w dniach 2-4 marca 2018 w krakowskim Podgórzu Konferencję Hufców Plus Size.

Do kogo jest kierowana:

Konferencja ma być panelem wymiany doświadczeń instruktorów pełniących wszystkie funkcje, które kształtują i znacząco wpływają na działania hufca. Podczas paneli tematycznych, instruktorzy z hufców powyżej 700 osób, będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z osobami na tej samej funkcji z porównywalnych hufców na terenie kraju.

Przygotowaliśmy panele dla instruktorów:
  • Komend szczepów
  • Namiestników
  • Kształceniowców
  • Komendantów Hufców
  • Członków komend hufców ds. pracy z kadrą
  • Programowców hufców
  • Członków hufcowych KSI
Informacje organizacyjne:
  • Zakwaterowanie w szkole,
  • Koszt uczestnictwa: 50 zł
  • Zgłoszenia rozpoczną się 31 grudnia 2017 i zakończą 31 stycznia 2018,

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

PARTNERZY