Hufiec ZHP Kraków - Podgórze

Nasz hufiec

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska
Komenda Hufca Kraków – Podgórze im. Podgórskich Szarych Szeregów
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 2, tel. +48 533 941 411
BNP Psribas  33 1600 1462 1882 8543 5000 0015, NIP 676-234-15-99
krakowpodgorze@zhp.pl


Hufiec ZHP Kraków-Podgórze im. Podgórskich Szarych Szeregów to wspólnota szczepów i drużyn działających w południowej części miasta Krakowa. Nasz hufiec jest największą jednostką organizacyjną ZHP Chorągwi Krakowskiej i jednocześnie należy do największych hufców ZHP w Polsce. Obecnie hufiec działa na terenie 6 dzielnic miasta Krakowa (VIII – Dębniki, IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki, X – Swoszowice, XI – Podgórze Duchackie, XII – Bieżanów- Prokocim, XIII – Podgórze).

W skład hufca wchodzi 9 szczepów, 1 związek drużyn oraz 6 jednostek samodzielnych. Łącznie w hufcu działa 61 podstawowych jednostek organizacyjnych. W sumie liczba członków hufca wynosi ponad 1000 osób.

Głównym celem naszego działania jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. W naszych działaniach dążymy do wychowywania młodzieży przez dobrą i wartościową zabawę.

Naszym największym osiągnięciem jest stworzenie wiarygodnego, kompetentnego, a przede wszystkim doskonale współpracującego zespołu kadry instruktorskiej. To właśnie kompetentni instruktorzy są gwarancją jakości naszych działań i to właśnie Oni przyczynili się do wypracowania tak wysokiej jakości pracy hufca. Kadrę instruktorską stanowią nauczyciele oraz pracownicy wielu instytucji, a także studenci i uczniowie szkół średnich.

Wszyscy instruktorzy zostali odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą na kursach organizowanych zarówno wewnątrz organizacji jak i na szkoleniach zewnętrznych. Kadra zajmująca się dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi posiada odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie pedagogiczne.

Obszar działania Hufca ZHP Kraków-Podgórze

Poniżej znajduje się mapa na której samodzielnie można sprawdzić w jakiej szkole działają gromady, drużyny i szczepy wchodząca w skład naszego hufca.

Nasza historia

Harcerstwo zawitało do krakowskiego Podgórza wraz z dotarciem do Polski pierwszych informacji o skautingu i z początkiem działalności twórcy polskiego harcerstwa, Andrzeja Małkowskiego.

W 1911 r. w Podgórzu powstały pierwsze, męskie drużyny harcerskie. Wiosną 1921 r. hufiec podgórski rozpoczął samodzielną działalność; jego lokal mieścił się w forcie na Krzemionkach koło Kopca Krakusa.

W 1924 r. powołano do życia pierwszą drużynę harcerek. Wtedy też nastąpił silny rozwój harcerstwa w Podgórzu: powstało 9 nowych drużyn harcerzy oraz włączono do hufca podgórskiego drużyny z Woli Duchackiej, Łagiewnik, Borku Fałęckiego, Prokocimia i Piasków Wielkich. Zanotowano również narodziny kolejnych drużyn harcerek, które organizacyjnie podlegały dalej hufcom krakowskim. W tym też czasie powstały w Podgórzu pierwsze drużyny zuchowe.

W okresie II wojny światowej podgórskie harcerstwo działało w konspiracji jako „Szare Szeregi”, ponosząc dotkliwe straty. Wielu oddanych instruktorów zginęło partyzanckich walkach partyzanckich i obozach śmierci.

Kiedy 18.01.1945 r. Kraków został wyzwolony, krakowskie drużyny wznowiły działalność. Także podgórskie harcerstwo – zarówno męskie, jak i żeńskie – znów zaczęło się rozwijać.

Pod koniec 1948 r. Hufiec Harcerzy w Podgórzu liczył 27 drużyn i swym zasięgiem obejmował także Pcim, Myślenice i Świątniki Górne. W roku 1958 swą działalność rozpoczął pierwszy w Hufcu Podgórze szczep harcerski.

W czerwcu 1960 r. Hufiec ZHP Kraków-Podgórze otrzymał SZTANDAR ufundowany przez Dzielnicową Radę Przyjaciół Harcerstwa.

Do lat 80. XX w. rodziły się nowe szczepy i drużyny harcerskie, które wciąż są chlubą naszego hufca. Okres największego rozwoju hufca rozpoczął się jednak w roku 1995 i trwa do dziś.

W 1997 r. dzięki „Kampanii Bohater” hufiec przyjął z dumą imię „Podgórskich Szarych Szeregów”.

„Nieprzetarty Szlak”

Przy hufcu działają również szczepy i drużyny samodzielne „Nieprzetartego Szlaku” skupiające dzieci i młodzież niepełnosprawną.

Szczep NS „Szerokie Pole” działa w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Prokocimiu. Wykorzystuje się tam metodę harcerską do pracy z małymi pacjentami. Kadra instruktorów składa się z pielęgniarek, nauczycieli, studentów, kapelanów szpitala oraz współpracujących lekarzy i psychologa. Praca z dziećmi rozpoczyna się jeszcze podczas ich pobytu w szpitalnych salach, a kontynuowana jest na biwakach oraz w czasie zimowisk i letnich obozów. Harcerstwo stara się odwracać uwagę dzieci od cierpienia i pokazywać im jasne strony życia. Z kolei integracja ze zdrowymi rówieśnikami wpływa korzystnie na obie grupy młodzieży.

Szczep NS „Zielone Słońce” działa na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Skupia dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku oraz harcerzy pełnosprawnych w ramach integracji. Kadrę stanowią instruktorzy ZHP z przygotowaniem pedagogicznym i tyflopedagogicznym.
Drużyny NS działają też w internacie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 oraz przy Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt upośledzonych umysłowo Zgromadzenia Sióstr Służebniczek (22PgGZ). Członkami drużyn są uczniowie szkól podstawowych i gimnazjum dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz ze sprzężeniami.

Harcerstwo to nie tylko obozy, rajdy i dobra zabawa – to także wierność ideałom i służba…

Accessibility Toolbar

Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na używanie plików cookie tej strony przez Twoją przeglądarkę. więcej informacji

Ustawienia tej strony zezwalają na przekazywanie Twojej przeglądarce plików cookie, aby uzyskać lepsze efekty i personalizację. Jeśli będziesz kontynuować lub klikniesz "akceptuj", to zgadzasz się na to.

Zamknij