Hufiec ZHP Kraków - Podgórze

Władze hufca

Hufiec Kraków - Podgórze
Komendant hufca
hm. Michał Łesyk
e-mail: michal.lesyk@zhp.net.pl
 
dyżur: poniedziałek, 17:30-19:00
Zakres obowiązków (pokaż/schowaj)
• Kieruje bieżącą działalnością pracy hufca
• Zwołuje i prowadzi posiedzenia komendy hufca
• Odpowiada za kontakt z Komendą Chorągwi oraz władzami ZHP, a także z władzami samorządowymi
• Reprezentuje hufiec w kontaktach zewnętrznych
• Wydaje rozkazy
• Nadzoruje prace i dba o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zespołów organizacyjnych i zadaniowych Hufca
• Prowadzi gospodarkę finansowa Hufca przy pomocy skarbnika Hufca
• Odpowiada za kontakt z dyrekcjami szkół
• Sprawuje nadzór nad Akcją Letnią i Zimową prowadzoną w środowiskach
• Uczestniczy w odprawach komendantów hufców w KCH
• Prowadzi odprawy dla komendantów szczepów i szefów jednostek działających w hufcu
• Wraz ze skarbnikiem oraz pozostałymi członkami komendy przygotowuje wnioski grantowe
• Odpowiada za obsługę skrzynki mailowej hufcowej
• Odpowiada za realizację Strategii Rozwoju Hufca
• Pełni funkcję administratora lokalnego ewidencja.zhp.pl
• Odpowiada za realizację obszaru „Sprawni w działaniu” w Strategii Rozwoju Hufca na lata 2019-2023
Skarbniczka hufca
phm. Alicja Sobczyk
e-mail: alicja.sobczyk@zhp.net.pl
 
dyżur: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 18:00-19:30 oraz po umówieniu w inne dni
Zakres obowiązków (pokaż/schowaj)
• Odpowiada za comiesięczne, terminowe rozliczenie hufca w KCH
• Koordynuję akcję „1 %”
• Monitoruje bieżącą sytuację finansową hufca
• Nadzoruje gospodarkę finansową w jednostkach hufca
• Prowadzi dokumentacje finansową hufca
• Opracowuje projekty budżetu hufca i nadzoruje wraz z komendantem hufca jego realizację
• Wydaje zgody i prowadzi nadzór nad zbiórkami publicznymi w środowiskach
• Wraz z członkami komendy przygotowuje wnioski grantowe
• Prowadzi ewidencję składek harcerskich
• Prowadzi analizę finansowe hufca – ile środków przeznaczanych jest na dofinansowane kursów i jakich; jakie są wpływy z imprez hufcowych
Zastępczyni komendanta hufca ds. wsparcia szczepów
phm. Ewelina Moskal
e-mail: ewelina.moskal@zhp.net.pl
 
 
Zakres obowiązków (pokaż/schowaj)
• Wspiera komendantów szczepów i komendy szczepów
• Organizuje co najmniej jedną formę wymiany doświadczeń rocznie dla szczepów
• Kreuje współpracę między szczepami
• Kreuje współpracę między Kręgami Instruktorskimi
• Odpowiada za realizację obszaru „Odpowiedzialni społecznie” w Strategii Rozwoju Hufca na lata 2019-2023
Członkini komendy ds. programu
hm. Marlena Świerczek
e-mail: marlena.swierczek@zhp.net.pl
 
 
Zakres obowiązków (pokaż/schowaj)
• Współpracuje z namiestnikami
• Odpowiada za realizację obszaru „Skuteczni wychowawczo” w Strategii Rozwoju Hufca na lata 2019-2023
• Organizuje pracę Zespołu Programowego Hufca
• Monitoruje przygotowania do imprez programowych hufca
• Współpracuje z KSI w sprawie zadań o charakterze programowym
• Uczestniczy w spotkaniach programowców hufców w Chorągwi
• Informuje i promuje propozycje programowe ZHP i KCH
• Wraz z pozostałymi członkami komendy planuje pracę Hufca na cały rok harcerski i opracowuje plan pracy hufca
• Opiniuje plany pracy namiestnictw
Członkini komendy ds. pracy z kadrą
hm. Natalia Krawczyk
e-mail: krawczyk.natalia@zhp.net.pl
 
 
Zakres obowiązków (pokaż/schowaj)
• Nadzoruje pracę zespołów hufcowych
• Współpracuje z ZKK
• Współpracuje z KSI
• Przygotowuje i nadzoruje funkcjonowanie systemu motywacyjnego dla drużynowych i instruktorów
• Pozyskuje kadrę i dba o jej rozwój
• Kreuje współpracę pomiędzy zespołami hufca
• Zasiada w kapitule Odznaki Hufca ZHP Kraków-Podgórze
• Odpowiada za promowanie kadry na zewnątrz organizacji
• Zatwierdza plany pracy namiestnictw
• Wspomaga, koordynuje i nadzoruje przy pomocy namiestnictw prace gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność.
Członkini komendy ds. organizacyjnych
phm. Adrianna Dudziak
e-mail: adrianna.dudziak@zhp.net.pl
 
 
Zakres obowiązków (pokaż/schowaj)
• Koordynuje przygotowanie organizacyjne imprez hufcowych
• Odpowiada za dyżury szczepów/drużyn w hufcu
• Nadzoruje biwaki organizowane w hufcu
• Odpowiada za przekazywanie do hufca „Umów użyczenia pomieszczeń”
• Odpowiada za pracę drużyny sztandarowej hufca
• Odpowiada za przekazywanie dokumentacji do KCH i GK
• Odpowiada za pracę Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Podgórze”
• Odpowiada za złożenie dokumentacji w czasie Akcji Znicz
• Odpowiada za dokumentację pracy komendy hufca
• Koordynuje projekt „Świetlic”
Komisja Rewizyjna
hm. Joanna Sierant przewodnicząca
hm. Joanna Sierant
e-mail: joanna.sierant@zhp.net.pl
 
 
hm. Dorota Dziaduła wiceprzewodnicząca
hm. Dorota Dziaduła
e-mail: dorota.dziadula@zhp.net.pl
 
 
pwd. Jan Zabiegaj członek komisji
pwd. Jan Zabiegaj
e-mail: jan.zabiegaj@zhp.net.pl
 
 
hm. Łukasz Stan członek komisji
hm. Łukasz Stan
e-mail: lukasz.stan@zhp.net.pl
 
 
pwd. Marta Smykla członek komisji
pwd. Marta Smykla
e-mail: marta.msykla@zhp.net.pl
 
 

Accessibility Toolbar

Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na używanie plików cookie tej strony przez Twoją przeglądarkę. więcej informacji

Ustawienia tej strony zezwalają na przekazywanie Twojej przeglądarce plików cookie, aby uzyskać lepsze efekty i personalizację. Jeśli będziesz kontynuować lub klikniesz "akceptuj", to zgadzasz się na to.

Zamknij