Władze hufca

Hufiec Kraków - Podgórze
komendant
hm. Michał Łesyk
e-mail: michal.lesyk@zhp.net.pl
 
dyżur: poniedziałek, 17:30-19:00
Zakres obowiązków (pokaż/schowaj)
• Kieruje bieżącą działalnością pracy hufca
• Zwołuje i prowadzi posiedzenia komendy hufca
• Odpowiada za kontakt z Komendą Chorągwi oraz władzami ZHP, a także z władzami samorządowymi
• Reprezentuje hufiec w kontaktach zewnętrznych Wydaje rozkazy
• Odpowiada za przekazywanie dokumentacji do KCH i GK
• Nadzoruje prace i dba o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zespołów organizacyjnych i zadaniowych Hufca
• Prowadzi gospodarkę finansowa Hufca przy pomocy skarbnika Hufca
• Zatwierdza karty biwaków
• Sprawuje nadzór nad Akcją Letnią i Zimową prowadzoną w środowiskach
• Uczestniczy w odprawach komendantów hufców w KCH
• Prowadzi odprawy dla komendantów szczepów i szefów jednostek działających w hufcu
• Odpowiada i nadzoruje pracę szefa biura hufca
• Wraz ze skarbnikiem oraz pozostałymi członkami komendy przygotowuje wnioski grantowe
• Odpowiada za obsługę skrzynki mailowej hufcowej
• Odpowiada za realizację Planu Rozwoju Hufca
• Pełni funkcję administratora lokalnego ewidencja.zhp.pl
• Odpowiada za realizację obszaru „Prosta dokumentacja, E-ZHP” w Planie Rozwoju Hufca na lata 2015-2019
Dorota Łesyk członek komendy ds. pracy z kadrą
hm. Dorota Łesyk
e-mail: d.prusinkiewicz@gmail.com
 
 
Zakres obowiązków (pokaż/schowaj)
• Nadzoruje pracę Zespołu ds. Internetu oraz Zespołu PR
• Odpowiada za realizację obszaru „Motywowanie i promowanie kadry” w Planie Rozwoju Hufca na lata 2015-2019
• Współpracuje z KSI
• Współpracuje z KSW
• Pozyskuje kadrę i dba o jej rozwój
• Kreuje współpracę pomiędzy zespołami hufca
• Kreuje działania mające na celu wspieranie szczepów
• Odpowiada za opracowanie i wdrożenie systemu pracy z kadrą w tym systemu motywowania kadry
• Zasiada w kapitule Odznaki Hufca ZHP Kraków-Podgórze
• Odpowiada za promowanie kadry na zewnątrz organizacji
członek komendy ds. kształcenia
phm. Adam Bałas
e-mail: adam.balas@krakowpodgorze.zhp.pl
 
dyżur: po umówieniu drogą meilową
Zakres obowiązków (pokaż/schowaj)
• Planuje i realizuje zadania dotyczące kształcenia kadry
• Odpowiada za terminowe przygotowanie i realizację planu kształcenia
• Współpracuje z ZKK i KSI
• Inspiruje i organizuje różnorodne formy kształcenia w hufcu
• Zatwierdza plany kursów i warsztatów
• Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie kształcenia. Pozyskuje specjalistów do prowadzenia szkoleń z różnych dziedzin
członek komendy ds. programu
hm. Kamila Krawczyk
e-mail: kamila.krawczyk30@gmail.com
 
 
Zakres obowiązków (pokaż/schowaj)
• Współpracuje z namiestnikami
• Odpowiada za realizację obszaru „Dobry program drużyny” w Planie Rozwoju Hufca na lata 2015-2019
• Organizuje pracę Zespołu Programowego Hufca
• Monitoruje przygotowania do imprez programowych hufca
• Współpracuje z KSI w sprawie zadań o charakterze programowym
• Wspomaga, koordynuje i nadzoruje przy pomocy namiestnictw prace gromad ,drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność
• Uczestniczy w spotkaniach programowców hufców w Chorągwi
• Informuje i promuje propozycje programowe ZHP i KCH
• Wraz z pozostałymi członkami komendy planuje pracę Hufca na cały rok harcerski i opracowuje plan operacyjny hufca
• Opiniuje i zatwierdza plany pracy referatów i zespołów hufcowych
• Wraz z namiestnikami i członkami komendy opracowuje regulaminy współzawodnictwa i nadzoruje ich wykonywanie
pwd. Alicja Sobczyk skarbnik hufca
phm. Alicja Sobczyk
e-mail: ala.sobczyk96@gmail.com
 
dyżur: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 18:00-19:30 oraz po umówieniu w inne dni
Zakres obowiązków (pokaż/schowaj)
• Odpowiada za comiesięczne, terminowe rozliczenie hufca w KCH
• Odpowiada za realizację obszaru „Jawność i czytelność finansów” w Planie Rozwoju Hufca na lata 2015-2019
• Koordynuje akcję „1 %”
• Monitoruje bieżącą sytuację finansową hufca
• Nadzoruje gospodarkę finansową w jednostkach hufca
• Prowadzi dokumentacje finansową hufca
• Opracowuje projekty budżetu hufca i nadzoruje wraz z komendantem hufca jego realizację
• Wydaje zgody i prowadzi nadzór nad zbiórkami publicznymi w środowiskach
• Wraz z członkami komendy przygotowuje wnioski grantowe
• Prowadzi ewidencję składek harcerskich
• Prowadzi analizę finansowe hufca
• Odpowiada za pisemne podpisywanie umów w sprawie współpracy z osobami, które otrzymują dofinansowanie z hufca na kursy. Nadzoruje rozliczanie tych porozumień o współpracy
• Odpowiada za powołanie i pracę Zespołu finansowego hufca
hm. Łukasz Stan Zastępca komendanta hufca
hm. Łukasz Stan
e-mail: lukasz.stan@krakowpodgorze.zhp.pl
 
 
Komisja Rewizyjna
Joanna Sierant przewodnicząca
hm. Joanna Sierant
e-mail: joanna.sierant@krakowpodgorze.zhp.pl
 
 
wiceprzewodniczący
hm. Maciej Kłaczyński
 
 
 
Elżbieta Piaskowska członek komisji
hm. Elżbieta Piaskowska
 
 
 
phm. Dominika Moskal członek komisji
phm. Dominika Moskal
e-mail: dominika.moskal@zhp.net.pl
 
 
Patrycja Gołębiowska członek komisji
hm. Patrycja Gołębiowska
 
 
 
Sąd Harcerski
Dariusz Cygal przewodniczący
hm. Dariusz Cygal
e-mail: dariusz.cygal@krakowpodgorze.zhp.pl
 
 
Maciej Kluza wiceprzewodniczący
hm. Maciej Kluza
e-mail: maciej.kluza@gmail.com
 
 
Monika Prokop-Franaszek sekretarz
hm. Monika Prokop-Franaszek
e-mail: m.prokopfranaszek@gmail.com