Podsumowanie Zjazdu i Zbiórki wyborczej

W sobotę 9.09.2017 r. w Centrum Obywatelskim w Krakowie odbył się Zjazd Sprawozdawczy oraz Zbiórka Wyborcza Hufca Kraków-Podgórze. Podczas zjazdu grono instruktorskie podsumowało dwa lata kadencji obecnej komendy hufca. Dyskutowaliśmy o programie rozwoju hufca oraz planach na kolejne 2 lata. Zjazd postanowił udzielić absolutorium wszystkim członkom komendy hufca. Tego samego dnia odbyła się Zbiórka wyborcza na której wybraliśmy delegatów na 40 Zjazd ZHP. Delegatami zostali wybrani: phm. Sylwia Wójcik oraz hm. Michał Łesyk.

 

Komenda hufca dziękuje za zaufanie grona instruktorskiego. Liczmy na kolejne dwa lata dobrej współpracy na rzecz podgórskiego harcerstwa.