Podsumowanie Zjazdu Hufca

9.11.2019 r. odbył się Zjazd Hufca ZHP Kraków-Podgórze, który podsumował ostatnie 4 lata pracy hufca oraz wybrał nowe władze. Na Zjeździe wręczone zostały również odznaczenia dla instruktorów hufca.

Komendantem hufca został hm. Michał Łesyk
Z-czynią komendanta hufca/skarbniczką: phm. Alicja Sobczyk
Z-czynią komendanta hufca ds. wsparcia szczepów: phm. Ewelina Moskal
Członkini komendy hufca ds. programu: hm. Marlena Maliszewska
Członkini komendy hufca ds. pracy z kadrą: hm. Natalia Krawczyk
Członkini komendy hufca ds. organizacyjnych: phm. Adrianna Dudziak

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: hm. Joanna Sierant, hm. Dorota Dziaduła, pwd. Marta Smykla, hm. Łukasz Stan, pwd. Jan Zabiegaj

Odznaczenia odebrali:

  • Srebrny „Krzyż Za Zasługi dla ZHP”: hm. Dorota Łesyk, hm. Adam Bałas
  • Brązowy „Krzyż Za Zasługi dla ZHP”: phm. Alicja Sobczyk, pwd. Adrianna Dudziak, phm. Jacek Kulig, phm. Kamil Łapa,
  • Brązowa odznakę „Za Zasługi dla Hufca ZHP Kraków-Podgórze”: pwd. Karolina Lorens, phm. Julia Godlewska, pwd. Aleksandra Adler, phm. Sara Zago, pwd. Jakub Tastekin, pwd. Karol Novljaković
  • Srebrną odznakę „Za Zasługi dla Hufca ZHP Kraków-Podgórze”: phm. Anna Nowak, phm. Magdalena Poźniak, phm. Maciej Kurek, phm. Kamil Łapa, phm. Karolina Szaraniec, phm. Ewelina Moskal
  • Złotą odznakę „Za Zasługi dla Hufca ZHP Kraków-Podgórze”: hm. Patrycja Gołębiowska, hm. Maciej Kluza, hm. Kamila Krawczyk, hm. Sabina Stan, hm. Elżbieta Piaskowska