Podpisywanie planów pracy – informacja

Zapraszamy drużynowych, których plany pracy są już zatwierdzone do hufca (ul. Sokolska 13) w celu podpisania planów pracy w następujące dni:

– wtorek (26.09.2017) – w godzinach 18:00-19:30
– czwartek (28.09.2017) – w godzinach 18:00-19:30
– poniedziałek (02.09.2017) w godzinach 17:00-18:00

Drużynowych prosimy o przyniesienie planu w dwóch egzemplarzach (przypominamy o podpisach przy zakresach obowiązków). Umowy wolontariackie będziemy podpisywać na miejscu.

Do pobrania (dostępne również w hufcu):
– Deklaracja opiekuna drużyny/gromady – goo.gl/5o8aM9

– Deklaracja drużynowego – goo.gl/ECpk5t

– Ankieta instruktorska – goo.gl/rMjF3B