Plany pracy

Informujemy, że termin składania planów pracy jednostek hufca na rok harcerski 2020/2021 mija w niedzielę – 13 września 2020. Plany należy składać drogą mailową według poniższej listy:

Kto wysyła ? 

Kto sprawdza ? 

Gdzie wysłać ?  

Gromady zuchowe

Namiestnictwo „Wigwam”

nz.wigwam@zhp.net.pl

Drużyny harcerskie

Namiestnictwo „Excalibur”

nh.excalibur@zhp.net

Drużyny starszoharcerskie

Namiestnictwo „HS Millennium”

hs.millennium@zhp.net.pl 

Drużyny wędrownicze

Wędrowniczy Krąg Rady

wkr-krakow-podgorze@grupy.zhp.net.pl 

Drużyny próbne

hm. Marlena Świerczek

marlena.swierczek@zhp.net.pl

Kręgi instruktorskie

hm. Michał Łesyk oraz hm. Natalia Krawczyk

krakowpodgorze@zhp.pl 

Szczepy

phm. Ewelina Moskal

ewelina.moskal@zhp.net.pl 

Inne jednostki hufca

Odpowiedni członkowie komendy

krakowpodgorze@zhp.pl 

Poniżej pomocne dokumenty:
wzór planu pracy drużyny

wzór planu pracy szczepu/związku drużyn

terminarz Hufca Kraków-Podgórze na rok 2020/2021

zgoda rodzica na zawarcie umowy wolontariackiej przez osobę niepełnoletnią

deklaracja opiekuna gromady/drużyny

Plany zostaną sprawdzone do 23.09.2020 r. tak aby każdy miał szansę na doniesienie dokumentów do hufca do 01.10.2018 r. kiedy to ukaże się rozkaz. Po zatwierdzeniu planu pracy należy dostarczyć do hufca komplet następujących dokumentów. Dopiero w chwili dostarczenia kompletu dokumentów jednostka zostanie powołana rozkazem.

– wypełnione i podpisane porozumienie wolontariackie w 2 kopiach (wydrukowane druki znajdują się w hufcu) lub aneks pod warunkiem, że ktoś pełni funkcję kolejny rok z rzędu
– wypełnioną i podpisana deklarację drużynowego/komendanta szczepu w 2 kopiach (wydrukowane druki znajdują się w hufcu)
– w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica na zawarcie umowy wolontariackiej

– wypełnioną i podpisaną deklarację opiekuna (jeśli drużynowy jest niepełnoletni)

MATERIAŁY POMOCNE W PLANOWANIU PRACY DRUŻYNY

-Planowanie pracy drużyny – poradnik

-Planowanie od podstaw – poradnik

-Poradnik o planowaniu działania wychowawczego

WAŻNE ZMIANY OD ROKU HARCERSKIEGO 2020/2021 

  1. Rezygnacja z drukowania planów pracy 

Decyzją komendy hufca od roku harcerskiego 2020/2021 postanowiliśmy zrezygnować z drukowania planów pracy gromad, drużyn i szczepów. Od tego roku ZATWIERDZONY plan pracy wszystkie jednostki będą przechowywały w ramach Elektronicznej Książki Pracy Gromady/Drużyny

  1. Elektroniczna książka pracy gromady/drużyny 

Decyzją komendy hufca od roku harcerskiego 2020/2021 postanowiliśmy wdrożyć Elektroniczną Książkę Pracy Gromady/Drużyny. Będzie to zestaw folderów udostępnianych przez hufiec każdemu drużynowemu w ramach e-biura hufca na sharepoint. Każdy drużynowy PO POWOAŁNIU NA FUNKCJĘ otrzyma dostęp do Elektronicznej Książki pracy swojej gromady/drużyny. W skład książki wchodzą następujące foldery:

-Elektroniczna książka pracy a w niej: folder z rozkazami, folder z konspektami oraz książka pracy

-Folder z planami pracy

-Folder z Konstytucją w przypadku drużyn wędrowniczych

Ponadto znacznie odchudziliśmy książkę pracy gromady/drużyny usuwając z niej wszelkie informacje, które znajdują się w systemie ewidencyjnym TIPI.