Ewidencja

Elektroniczny System Harcerskich Danych (ESHD) to platforma przeznaczona dla drużynowych, której celem jest ewidencja członków ZHP. Poniżej opisano jak otrzymać dostęp do systemu.

 

*Mail w domenie zhp.net.pl

Do funkcjonowania w systemie ewidencja niezbędne jest posiadanie maila w domenie zhp.net.pl. Jeżeli nie masz takiego maila napisz do komendanta hufca.

 

*Pierwsze logowanie

a) wejdź na stronę https://e.zhp.pl/

b) kliknij „zmiana hasła”

c) wprowadź swój numer ewidencyjny (można go dostać u komendanta hufca, lub sprawdzić na karcie członkowskiej)

d) kliknij „wyślij kod” i nie zamykaj okna przeglądarki

e) na swojego maila zhp.net.pl otrzymasz długi kod (token), który skopiuj i wklej do okna przeglądarki w miejscu na token

f) ustal hasło

g) kliknij „zmień hasło”

 

W późniejszym czasie każdorazowa zmiana hasła (co 30 dni hasło wygasa) wygląda identycznie. Po wykonaniu tych czynności możesz zalogować się do ewidencji i powinieneś mieć dostęp do swojej drużyny.

 

Instrukcja użytkowania systemu znajduje się TUTAJ