Zlot

Strona poświęcona jest udziałowi reprezentacji Hufca ZHP Kraków-Podgórze w Zlocie ZHP z okazji 100-lecia ZHP.

  • Hufcowy sztab Zlotu w Gdańsku:
    • pwd. Karolina Marcinkowska
    • phm. Agata Polakiewicz
    • dh. Weronika Waśko