WPH

Serdecznie zapraszamy wszystkie gromady i drużyny naszego hufca do udziału w Wiosennym Przeglądzie Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Poniżej zamieszczamy ważne informacje oraz regulamin i link do formularza zgłoszeniowego.

Termin: 21.04.2018 r.

Miejsce: Kraków

Hasło: „#100 lat wstecz to fajna rzecz”

Koszt od osoby: 10 zł

Termin zgłoszeń: 08.04.2018 r.

Termin wpłat: do 11.04.2018 r.

Zgłoszeni udziału patroli: goo.gl/Go6DHV

Zgłoszenia do pomocy przy organizacji WPH: goo.gl/ZEDr6y

Regulamin: goo.gl/th3oRf