Spotkanie osób zajmujących się promocją

Zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się promocją w szczepach lub chcące zajmować się tym obszarem w hufcu na spotkanie w sprawie nowego zespołu promocji naszego hufca.

Spotkanie odbędzie się w lokalu hufca na ul. sokolskiej 13. Zgłoszenia prosimy kierować na adres krakowpodgorze@zhp.pl do 25.09.2020 r.