Spotkanie Kręgu Seniorów

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku wspominamy także Instruktorów, którzy odeszli na Wieczną Wartę. Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze serdecznie zaprasza na spotkanie na Cmentarzu Podgórskim w dniu 29 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15,00 aby odwiedzić mogiły Instruktorów pochowanych na tym Cmentarzu.