Spotkanie integracyjne kadry hufca

Zapraszamy komendy szczepów oraz członków agend hufca na spotkanie integracyjne kadry, które odbędzie się w dniach 13-14.05.2017

Plan:
13.05.2017
9:00-18:00 – Szkolenie Lider+ moduł III: praca z kadrą
18:00-20:45 – Garden Party w tym podsumowanie akcji Jesteś Super

14.05.2017
9:00-12:00 – Szkolenie Lider+ moduł III: praca z kadrą
12:00 – rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia

Zbiorcze zgłoszenia ze szczepów prosimy wysłać drogą mailową na adres: krakowpodgrze@zhp.pl do 7.05.2017