Spotkanie instruktorów z delegatem na Zjazd

Zapraszamy wszystkich instruktorów hufca na spotkanie z delegatem naszego hufca na 39 Zjazd Nadzwyczajny ZHP, które odbędzie się w poniedziałek 20.03.2017 r. w lokalu hufca.

Na spotkaniu ustalimy stanowisko hufca w najważniejszych kwestiach nad jakimi będzie obradował zjazd.

Materiały zjazdowe znajdują się pod adresem: https://zhp.pl/39zjazd/