Program konferencji

Program Konferencji Hufców plus size

2.03.2018 Piątek (dla chętnych)

18.00 – Przyjazd na miejsce, rejestracja uczestników

20.00 – Wspólne wyjście na sztukę teatralną w krakowskim teatrze

 

3.03.2018 Sobota

9.00 – Przyjazd na miejsce, rejestracja uczestników, odbiór pakietów startowych,

9.30 – Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników

10.00 – Gra „harcerski geocaching” wprowadzająca do poruszanych później problemów

12.00 – Panel: dobre praktyki

W czasie tych paneli instruktorzy podzieleni na swoje obszary zainteresowań będą miały okazje dokonać benchmarkingu, porównać standardy, a także nauczyć się od siebie nawzajem rozwiązywania najczęstszych problemów występujących w dużych hufcach.

14.00 – Obiad

15.30 – Panel: przyszłość dużych hufców (udział według pełnionej funkcji):

– jak prowadzić szczep, aby drużynowi mogli się w nim rozwijać ?
(na tym panelu dzięki moderatorowi uczestnicy będą mogli wspólnie ustalić co jest najważniejsze dla ich środowisk, czy istnieją uniwersalne metody motywowania drużynowych i jaką role w ich harcerskiej pracy odgrywa szczep)

– cykl życia namiestnictwa, jak sprawić, aby namiestnictwo stale motywowało ?

(na tym panelu namiestnicy i członkowie namiestnictw będą mogli zobaczyć jak przekłada się teoria cyklu życia produktu na namiestnictwo i wymyślić metodę zatrzymania tego procesu tak, aby namiestnictwo funkcjonowało na najwyższym poziomie)

panel dla kształceniowców – szczegółowe informacje znajdują się poniżej. 

– czy komenda hufca to coś więcej niż suma jednostek
(komendanci wraz z moderatorem zastanowią się, jak sprawić, aby komenda była sprawnym zespołem gotowym zagwarantować dobre warunki do działania dla tysiąca harcerzy)

– jak wypracować poczucie wspólnoty ?
(panel poświęcony będzie kluczowemu problemowi – jak sprawić, żeby setka instruktorów znała się, ceniła nawzajem i chciała ze sobą współpracować)

– czy ilość imprez ogólno hufcowych jest odwrotnie proporcjonalna do skali hufca ?
(jakiego programu potrzebują drużynowi dużych hufców? Czy chcą kolejnych imprez dla wszystkich pionów, czy wolą zachować czas na imprezy szczepowe? Nad najlepszymi rozwiązaniami programowymi zastanowią się członkowie komend ds. programu)

kuźnia harcerskich talentów czy fabryka instruktorów ?
(czy zadaniem Komisji Stopni Instruktorskich jest dbanie o jakość i stałe podnoszenie poziomu zamykanych prób, czy stopnie instruktorskie powinny być proste i łatwe do zdobywania?)

19.30 – Kolacja

20.00 – Konferencja instruktorska „Duże Hufce – Siła związku czy błąd statystyczny?”

(spotkanie z członkami Władz centralnych, które pozwoli na dyskusje nad przyszłością dużych hufców w ZHP)

23.00 – Podsumowanie dnia

 

4.03.2018 Niedziela

8.00 – Śniadanie

9.00 – Warsztaty ze specjalistami

– motywacja

– zarządzanie

– pozyskiwanie środków

– marketing

12.00 – Zakończenie

 

Szczegółowe informacje dla kształceniowców:

Drodzy Kształceniowcy,

Nasz konferencyjny blok kształceniowy chcielibyśmy poświęcić wymianie doświadczeń dotyczących kilku aspektów pracy z kształceniem w dużych hufcach.

Planujemy byśmy porozmawiali o dobrych praktykach przy organizacji i prowadzeniu kursów przewodnikowskich i drużynowych. Chcemy również zastanowić się nad tym, jak pracować z kadrą kształcącą w dużym hufcu, jak ją pozyskiwać i prowadzić przy pierwszych krokach. Ostatnim z tematów, których chcielibyśmy dotknąć jest współpraca z innymi zespołami hufca- jak dzielić się zadaniami, jak się wzajemnie wspierać w pracy z młodymi instruktorami i kandydatami do tej roli.

Chcielibyśmy, żeby ta konferencja była naszym wspólnym dobrem i wspólnym dziełem. Chcąc,  byśmy mogli wzajemnie skorzystać ze swych doświadczeń, proponujemy Wam, stanie się współtwórcami tego forum. Jeśli wybieracie się na naszą konferencję to prosilibyśmy, abyście przesłali krótki opis (max. 1 strona A4) tego, czym możecie się podzielić z innymi uczestnikami we wspomnianych tematach, a więc:

– Dobre praktyki przy organizacji i prowadzeniu kursów przewodnikowskich i drużynowych.

– Praca z kadrą kształcącą hufca, w tym jej pozyskiwanie i początkowe prowadzenie.

– Współpraca z innymi zespołami hufca.

Opisy przesyłajcie wraz ze zgłoszeniem na konferencję. Do 15 lutego skontaktujemy się z autorami, naszym zdaniem, najciekawszych,  propozycji i poprosimy o przedstawienie swojej pracy podczas konferencji. Wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 10 minut. Po każdym wystąpieniu przewidujemy chwilę na pytania.