Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Kolejne posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w poniedziałek 20.03.2017 r. o godzinie 17:30 w siedzibie hufca.

Wniosek oraz program próby kandydat powinien przesłać na adres mailowy KSI ksi@krakowpodgorze.zhp.pl na co najmniej 14 dni przed zbiórką KSI. Przypominam, że od 04.01.2017 r. obowiązuje nowy Regulamin KSI oraz nowe wzory załączników (program, wniosek, raport, sprawozdanie).