Plany pracy na rok 2017/2018

Informuję, że termin składania planów pracy jednostek hufca mija w niedzielę, 10 września 2017. Plany należy składać drogą mailową według poniższej listy:

 

– drużyny zuchowe: namiestnik zuchowy phm. Karolina Kaczor, email: zuchowe@krakowpodgorze.zhp.pl

– drużyny harcerskie: zespół namiestniczy, email: nh.excalibur@zhp.net.pl

– drużyny starszoharcerskie: namiestnik starszoharcerski: phm. Natalia Krawczyk, email: hs.millennium@zhp.net.pl

– drużyny wędrownicze: namiestnik wędrowniczy: phm. Sylwia Gudyka, email: sylwiagudyka@gmail.com

– szczepy: hm. Dorota Prusinkiewicz, email: dorota.prusinkiewicz@zhp.net.pl

– inne jednostki hufca: hm. Michał Łesyk, email: krakowpodgorze@zhp.pl

 

Poniżej linki do pomocnych dokumentów:

 

Plany zostaną sprawdzone do 20.09.2017 r. tak aby każdy miał szansę na doniesienie dokumentów do hufca do 3.10.2017 r. kiedy to ukaże się rozkaz.

 

Po zatwierdzeniu planu pracy należy dostarczyć do hufca komplet następujących dokumentów:

– plan pracy jednostki w 2 kopiach i podpisany przez szefa jednostki

– wypełnioną i podpisaną umowę wolontariacką 2 kopiach (wydrukowane druki znajdują się w hufcu) lub aneks pod warunkiem, że ktoś pełni funkcję kolejny rok z rzędu

– wypełnioną i podpisana deklarację drużynowego/komendanta szczepu w 2 kopiach (wydrukowane druki znajdują się w hufcu)

– wypełnioną i podpisaną deklarację opiekuna (jeśli drużynowy jest niepełnoletni)

– wypełniona ankieta instruktorska w przypadku osób pierwszy raz pełniących funkcję instruktorską

Dopiero w chwili dostarczenia kompletu dokumentów jednostka zostanie powołana rozkazem.