Wiosenny Przegląd Hufca zakończony

Zakończył się kolejny Wiosenny Przegląd Hufca ZHP Kraków-Podgórze, w którym udział wzięło 334 uczestników. Komendant hufca składa serdeczne podziękowania programowcom tegorocznego WPH: dh. Jakub Wilk, dh. Julia Dragan, dh. Matylda Pietrzyk, dh. Krzysztof Kusztykiewicz.

Poniżej przedstawiamy wyniki współzawodnictwa:

  • Wyniki współzawodnictwa wśród zuchów:

III miejsce – 17 Pg GZ „Przyjaciele Zorra”, 12 Pg GZ „Dzieci Prerii”, 5 Pg GZ „Magiczne Zuchy”, 2 Pg GZ „Rycerze Agrikoli”

II miejsce – 13 Pg GZ „Borowe Skrzaty”

I miejsce – 17 Pg GZ „Smerfne Zuchy”

  • Wyniki współzawodnictwa wśród harcerzy:

III miejsce – 17 Pg DH „Asteroid”

II miejsce – 9 Pg DH „Arbaro”

I miejsce – 6 KDH „Amazonia”

  • Wyniki współzawodnictwa wśród harcerzy starszych:

III miejsce – 30 Pg DSh „Waganci”

II miejsce – 17 Pg DSh „Czarna Dziura”

I miejsce – 121 Pg DSh „Szlak Łez”

Poniżej krótkie podsumowanie imprezy.

Wiosenny Przegląd Hufca 2018

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego podsumowania Wiosenny Przegląd Hufca 2018, który odbył się 21.04.2018 r. Wkrótce releacja fotograficzna i publikacja wyników współzawodnictwa 🙂

Opublikowany przez Hufiec ZHP Kraków-Podgórze 22 kwietnia 2018

Wiosenny Przegląd Hufca

Zapraszamy wszystkich instruktorów, patrole biorące udział w grach oraz reprezentacje wszystkich drużyn hufca na apel, który odbędzie się w sobotę 21.04.2018 r. o godzinie 17:00 na Rynku Podgórskim.

Rada Hufca

Najbliższa rada hufca odbędzie się w poniedziałek (09.04.2018 r.) o godzinie 18:30 w lokalu hufca na ul. Sokolskiej 13.

Serdecznie zapraszam i proszę o obecność przedstawicieli wszystkich środowisk.

Nowe formularze e-biura

W związku z poprawą ochrony przetwarzanych danych od 02.04.2018 r. w hufcu obowiązują nowe formularze e-biura. Wszystkie nowe formularze będą obsługiwane przez Office 365.

Składka członkowska dla instruktorów

W związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego przypominam, że każdy instruktor musi zapłacić imiennie składkę członkowską ZHP. Składka członkowska w roku 2018 wynosi 120 zł (10 zł miesięcznie).

Jak wpłacić składkę dodatkową na rzecz ZHP:
Składkę należy wpłacać przelewem na konto składkowe hufca:
Bank Citi Handlowy: 43 1030 0019 0109 8503 3002 0320
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, składka członkowska 2018

Wszystkich instruktorów prosimy o wpłacenie składek do dnia 20.03.2017 r.

Wiosenny Przegląd Hufca

Zapraszamy wszystkie gromady i drużyny hufca do udziału w Wiosennym Przeglądzie Hufca, który odbędzie się 21.04.2018 r. Więcej szczegółów na stronie WPH: https://www.krakowpodgorze.zhp.pl/wph/

Rada hufca

Zapraszamy komendantów szczepów, szefów agend hufcowych oraz zainteresowanych instruktorów hufca na spotkanie Rady Hufca, które odbędzie się w poniedziałek 05.03.2018 r. o godzinie 18:00 w lokalu hufca na ul. Sokolskiej.