Nowe formularze e-biura

W związku z poprawą ochrony przetwarzanych danych od 02.04.2018 r. w hufcu obowiązują nowe formularze e-biura. Wszystkie nowe formularze będą obsługiwane przez Office 365.

Składka członkowska dla instruktorów

W związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego przypominam, że każdy instruktor musi zapłacić imiennie składkę członkowską ZHP. Składka członkowska w roku 2018 wynosi 120 zł (10 zł miesięcznie).

Jak wpłacić składkę dodatkową na rzecz ZHP:
Składkę należy wpłacać przelewem na konto składkowe hufca:
Bank Citi Handlowy: 43 1030 0019 0109 8503 3002 0320
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, składka członkowska 2018

Wszystkich instruktorów prosimy o wpłacenie składek do dnia 20.03.2017 r.

Wiosenny Przegląd Hufca

Zapraszamy wszystkie gromady i drużyny hufca do udziału w Wiosennym Przeglądzie Hufca, który odbędzie się 21.04.2018 r. Więcej szczegółów na stronie WPH: https://www.krakowpodgorze.zhp.pl/wph/

Rada hufca

Zapraszamy komendantów szczepów, szefów agend hufcowych oraz zainteresowanych instruktorów hufca na spotkanie Rady Hufca, które odbędzie się w poniedziałek 05.03.2018 r. o godzinie 18:00 w lokalu hufca na ul. Sokolskiej.

Niezwyczajni 2017 – hm. Sabina Stan nagrodzona

W sobotę 24.02.2018 r. podczas Gali Dnia Myśli Braterskiej rozstrzygnięty został Plebiscyt GK ZHP Niezwyczajni 2017. Nagrodę w kategorii „Nieprzetarty Szlak” otrzymała nasza instruktorka hm. Sabina Stan – komendantka Szczepu „Zielone Słońce”. Serdecznie gratulujemy !