Noworoczna rada hufca

Komendant hufca serdecznie zaprasza wszystkich komendantów szczepów, przedstawicieli zespołów hufca oraz szefów jednostek samodzielnych na noworoczne spotkanie rady hufca, które odbędzie się w poniedziałek 9.01.2017 r. o godzinie 17:30 w lokalu hufca.

Zgrupowanie Kursów Drużynowych „4 Strony Świata”

W ramach którego odbędą się 4 kursy:

 • kurs drużynowych zuchowych
 • kurs drużynowych harcerskich
 • kurs drużynowych starszoharcerskich
 • kurs drużynowych wędrowniczych

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia” Hufiec ZHP Kraków-Podgórze

Terminy zjazdów:

KDZ
I. ZJAZD: 8-10.04.2016 (wyjazdowy)
II. ZJAZD: 15-17.04.2016 (Kraków, szkoła)

KDH
I. ZJAZD: 15-17.04.2016 (Kraków, szkoła)
II. ZJAZD: 06-08.05.2016 (wyjazdowy)

KDSH
I. ZJAZD: 01-03.04.2016 (wyjazdowy)
II. ZJAZD: 15-17.04.2016 (Kraków, szkoła)

KDW
I. ZJAZD: 01-03.04.2016 (wyjazdowy)
II. ZJAZD: 15-17.04.2016 (Kraków, szkoła)

Koszt: 190 zł

W cenie zapewniamy:

 • zakwaterowanie
 • obiad na każdym zjeździe
 • nagrody na zakończenie
 • materiały programowe
 • niespodziankę dla uczestników
 • koszulkę kursową
 • ubezpieczenie

Komendantka zgrupowania kursów – phm. Patrycja Gołębiowska (BOKK 347/2014)

Komendanci poszczególnych kursów:

 • kurs drużynowych zuchowych – hm. Kamila Krawczyk
 • kurs drużynowych harcerskich – phm. Paulina Belczyk
 • kurs drużynowych starszoharcerskich – phm. Adam Bałas
 • kurs drużynowych wędrowniczych – phm. Hanna Urbańczyk

Zgłoszenia do: 07.03.2016, poprzez ankietę: kliknij
Pierwszeństwo zgłoszeń maja członkowie Hufca Kraków-Podgórze

Wpłaty do: 07.03.2016 na konto hufca:
Hufiec Kraków-Podgórze
30-510 Kraków, ul. Sokolska 13
16 1030 0019 0109 8503 3002 0418 z dopiskiem „kurs drużynowych – imię i nazwisko”
Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w kursie. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać mailem do komendantki zgrupowania.

Wymagania wobec uczestników:

 • wiek – kurs drużynowych wędrowniczych co najmniej 17 lat (rocznikowo), pozostałe 16 lat (rocznikowo)
 • stopień instruktorski lub ukończony kurs przewodnikowski / kurs drużynowych na starych zasadach

W razie pytań należy kontaktować się z komendantką zgrupowania kursów:
phm. Patrycja Gołębiowska
e-mail: golebiowska.p@op.pl

Wykaz numerów kont hufcowych

Poniżej podajemy numery kont używanych przez Komendę Hufca ZHP Kraków-Podgórze wraz z ich przeznaczeniem

Konto Główne:
97 1030 0019 0109 8530 0047 1543

Konto składkowe (tylko instruktorzy):
43 1030 0019 0109 8503 3002 0320

Konto przeznaczone na kursy i warsztaty:
16 1030 0019 0109 8503 3002 0418

Kurs Przewodnikowski „Trzymaj Kurs” 2015

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia” Hufca ZHP Kraków-Podgórze

Komendant kursu:
phm. Adam Bałas (BOKK)
phm. Krzysztof Godlewski BOKK (jeśli będzie organizowany drugi kurs)

Skład kadry będzie zależny od ilości zgłoszeń i zostanie podany w późniejszym terminie.

Daty oraz miejsca zjazdów:

 • 4-6/09/2015 – Brzezie
 • 18-20/09/2015 – Kraków
 • 9-11/10/2015 – wyjazdowy

Koszt: 200 zł

W cenie zapewniamy:

 • zakwaterowanie
 • obiad na każdym zjeździe
 • koszulkę
 • nagrody na zakończenie
 • materiały programowe
 • niespodziankę dla uczestników
 • dojazd z Krakowa na 3 zjazd
 • ubezpieczenie

Termin zgłoszeń: do 16.08.2015 poprzez formularz zgłoszeniowy

Pierwszeństwo przyjęcia na kurs mają członkowie Hufca Kraków-Podgórze
Informacja o zakwalifikowaniu na kurs oraz pozostałe niezbędne informacje zostaną przekazane po zakończeniu zgłoszeń na kurs.

Termin wpłat: do 17/08/2015. Wpłaty przyjmujemy na konto Hufca:
97 1030 0019 0109 8530 0047 1543 z dopiskiem „kurs pwd + imię i nazwisko”
Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w kursie.

Wymagania wobec uczestników:
Minimum 16 lat (rocznikowo)
Złożone Przyrzeczenie Harcerskie

W razie pytań należy kontaktować się z komendantem kursu:
abalas@wp.pl; tel. 517 398 097

Zgrupowanie kursów drużynowych „4 Strony Świata”

Zapraszamy na:

Zgrupowanie kursów drużynowych „4 Strony Świata”

W ramach którego odbędą się 4 kursy:

 • kurs drużynowych zuchowych
 • kurs drużynowych harcerskich
 • kurs drużynowych starszoharcerskich
 • kurs drużynowych wędrowniczych

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia”
Hufiec ZHP Kraków-Podgórze

Termin:
I. ZJAZD: 17-19.04.2015 (Kraków, szkoła)
II. ZJAZD: 01-03.05.2015 (wyjazdowy)

Koszt: 190 zł

W cenie zapewniamy:

 • zakwaterowanie
 • obiad na każdym zjeździe
 • nagrody na zakończenie
 • materiały programowe
 • niespodziankę dla uczestników
 • koszulkę kursową
 • ubezpieczenie

Komendant zgrupowania kursów – phm. Krzysztof Godlewski (BOKK 673/2013)

Komendanci poszczególnych kursów:

 • kurs drużynowych zuchowych – hm. Kamila Krawczyk
 • kurs drużynowych harcerskich – phm. Magdalena Gołębiowska
 • kurs drużynowych starszoharcerskich – phm. Adam Bałas
 • kurs drużynowych wędrowniczych – phm. Patrycja Gołębiowska

Zgłoszenia do: 29.03.2015, poprzez ankietę
Pierwszeństwo zgłoszeń maja członkowie Hufca Kraków-Podgórze

Wpłaty do: 29.03.2015
na konto hufca:
Hufiec Kraków-Podgórze
30-510 Kraków, ul. Sokolska 13
97 1030 0019 0109 8530 0047 1543 z dopiskiem „kurs drużynowych – imię nazwisko”
Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w kursie.

Wymagania wobec uczestników:
– wiek – kurs drużynowych wędrowniczych co najmniej 17 lat (rocznikowo), pozostałe 16 lat (rocznikowo)
– stopień instruktorski lub ukończony kurs przewodnikowski / kurs drużynowych na starych zasadach

W razie pytań należy kontaktować się z komendantem zgrupowania kursów:
phm. Krzysztof Godlewski
e-mail: k.godlewski86@gmail.com

Namiestnictwo marcowe

Wszystkich drużynowych i przybocznych gromad Hufca zapraszamy na kolejne nasze spotkanie, które odbędzie się 13 marca o godz. 18:00 w lokalu Hufca. Przypominamy tym samym o zabraniu ze sobą swoich pamiątek z podróży, z różnych, ciekawych miejsc, które zobaczyliście i odwiedziliście. Do zobaczenia.

Benefis druhny Władysławy Marii Francuz

Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków – Podgórze oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie serdecznie zapraszają na benefis Profesora Oświaty, druhny harcmistrz dr inż. Władysławy Marii Francuz – długoletniej instruktorki ZHP, nauczyciela, kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, dyrektora Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.Kontynuuj czytanie„Benefis druhny Władysławy Marii Francuz”

Namiestnictwo lutowe

W lutym spotkanie namiestnictwa wyjątkowo odbędzie się w środę – 19 lutego br. o godz. 18:30 w lokalu Hufca. Serdecznie zapraszamy wszystkich drużynowych oraz przybocznych gromad zuchowych. Do zobaczenia