Kurs Przewodnikowski 2014

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia” Hufca ZHP Kraków-Podgórze

Komendantka kursu:
phm. Patrycja Gołębiowska (BOKK 347/2011)

Kadra kursu:
phm. Adam Bałas BOKK
phm. Krzysztof Godlewski BOKK
hm. Kamila Krawczyk
pwd. Grzegorz Skonieczny
pwd. Magdalena Gołębiowska

Prowadzić zajęcia będą również zaproszeni instruktorzy.

Daty oraz miejsca zjazdów:
21-23.02 – Korzkiew
07-09.03 – Kraków
28-30.03 – Polichty – Sucha Góra

Koszt: 240 zł (dla osób z Hufca Kraków-Podgórze dofinansowanie z Komendy Hufca)

W cenie zapewniamy:

 • zakwaterowanie
 • obiad na każdym zjeździe
 • koszulkę
 • nagrody na zakończenie
 • materiały programowe
 • niespodziankę dla uczestników
 • dojazd z Krakowa do Suchej Góry i z powrotem
 • ubezpieczenie

Termin zgłoszeń: do 05.02.2014 poprzez formularz zgłoszeniowy
https://docs.google.com/forms/d/1xOmLmaafSrFGlj-I0P6T45NPST-GY2VNWOppE4ZYjmM/viewform
Pierwszeństwo zgłoszeń mają członkowie Hufca Kraków-Podgórze

Do dnia 07.02.2014 zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu na kurs oraz pozostałe niezbędne informacje.

Termin wpłat: do 05.02.2014. Wpłaty przyjmujemy na konto Hufca:
97 1030 0019 0109 8530 0047 1543 z dopiskiem „kurs pwd + imię i nazwisko”
Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w kursie

Wymagania wobec uczestników:
Minimum 16 lat (rocznikowo)
Złożone Przyrzeczenie Harcerskie

W razie pytań należy kontaktować się z komendantką kursu:
patrycja.golebiowska@zhp.net.pl; tel. 608242744

Kurs przewodnikowski „Pro Publico Bono” 2013

ZKK zaprasza na Kurs przewodnikowski „Pro Publico Bono” 2013

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kraków-Podgórze

Komendant kursu: phm. Adam Bałas (BOKK 8K/2011)

Daty oraz miejsca zjazdów:
31.05-02.06- Korzkiew/Zalesie (w zależności od ilości uczestników)
14.06-16.06- Kraków, Emaus
21.06-23.06- Sucha Góra

Koszt: 290 zł (dla osób z Hufca Kraków-Podgórze dofinansowanie 100 zł z Komendy Hufca)

W cenie zapewniamy:

 • zakwaterowanie
 • obiad na każdym zjeździe
 • nagrody na zakończenie
 • materiały programowe
 • niespodziankę dla uczestników
 • dojazd z Krakowa do Zalesia / Suchej Góry i z powrotem
 • ubezpieczenie

Termin zgłoszeń:
do 06.05.2013 poprzez formularz zgłoszeniowy

Termin wpłat:
do 06.05.2013. W tym momencie istnieje możliwość jedynie wpłat gotówkowych (z powodu zmiany banku przez hufiec). W przeciągu najbliższych dni podamy numer konta, na które będzie można dokonywać wpłat.
Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w kursie

Wymagania wobec uczestników:
Minimum 16 lat (rocznikowo)
Złożone Przyrzeczenie Harcerskie

W razie pytań należy kontaktować się z komendantem kursu: abalas@wp.pl, tel. 517398097

Benefis dh hm. Stanisława Spólnika

Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze uprzejmie zaprasza wszystkich wędrowników, instruktorów, starszyznę oraz seniorów, działaczy i sympatyków harcerstwa na:

Benefis dh hm. Stanisława Spólnika
(Komendanta Hufca w latach 1965-1975)

Benefis odbędzie się w dniu 5 marca 2012 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w gościnnej sali Domu Kultury „Podgórze” ul. Sokolska 13.
Jest to jedno ze spotkań w ramach obchodów 90-lecia Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Na spotkaniu pojawi się wielu komendantów naszego hufca.