Odeszła phm. Danuta Trylska-Siekańska

z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 września 2018 roku,

w wieku 82 lat odeszła na Wieczną Wartę

śp. Druhna

phm. Danuta Trylska-Siekańska

kresowianka, harcerka, hydrometeorolog

W latach 1957-1963 przyboczna oraz drużynowa 18 Drużyny Harcerek im. hm. Felicji Kasprzykówny przy SP nr 28, a następnie instruktor Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Do ostatnich chwil życia aktywnie działała w Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej przy Komendzie Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Niezwykle aktywna działaczka i członek Zarządu Związku Sybiraków w Krakowie.

Msza Święta żałobna oraz pożegnanie Druhny odbędzie się we wtorek 18 września 2018 roku o godzinie 10.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Rodzinie składamy jak najszczersze kondolencje.

Zuchy, harcerze i instruktorzy

Hufca ZHP Kraków-Podgórze