Odeszła na wieczna wartę…

Odeszła na wieczna wartę…

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o odejściu na wieczną wartę zasłużonej instruktorki naszego hufca druhny Władysławy Marii Francuz – założycielki i kierownika Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, kawaler Orderu Uśmiechu, członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. W imieniu wielu pokoleń wychowanków dh Dziuni oraz kadry instruktorskiej hufca składamy najbliższym wyrazy współczucia.

Wladysława Maria Francuz  posiadała stopień naukowy mgr inż. budownictwa (PK), doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UJ), profesor oświaty (MEN). W roku 1957 wstąpiła do 13 DH-ek im. J. Falkowskiej w której pełniła funkcje zastępowej i przybocznej. Następnie w latach 1962-66 prowadziła 13 ŻDZ „Polne Kwiaty”. Zapewne wówczas rozpoczęła się Jej wielka pasja, społeczna i zawodowa , praca z dziećmi i młodzieżą, której poświęciła się całkowicie. W Hufcu ZHP Kraków-Podgórze, w latach 1962-69 pełniła funkcje Kwatermistrza, Namiestnika Zuchowego, W tym czasie wzięła udział w 25 obozach, koloniach, kursach Hufca Kraków – Podgórze. W roku 1967 otrzymała stopień harcmistrza. W związku z podjęciem pracy w Technikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogowego, w roku 1969 została instruktorką w Hufcu Kraków – Zwierzyniec (aktualnie Krowodrza). Mianowana Komendantką Szczepu „Maraton 44”, który prowadziła do roku 1974. W Komendzie Chorągwi Krakowskiej ZHP działała, jako instruktor Wydziałów: najpierw Zuchowego (1964 – 69), a następnie Szkół Ponadpodstawowych (1973 – 75). W latach 1774 – 76 była członkiem Rady Chorągwi. W 1975 r. założyła Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” w Pałacu/Centrum Młodzieży w Krakowie i do tej pory była jego Kierownikiem. Zespół aż do roku 1990 był równocześnie szczepem harcerskim, którego Komendantem był Druh hm. Janusz Francuz oraz reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym ZHP Chorągwi Krakowskiej. Dzięki Jej zaangażowaniu Zespół który uświetnił wielką ilość imprez, również harcerskich, koncertował na całym świecie. W latach 1975 – 90 pełniła również funkcję Z-cy Komendanta Chorągwianej Szkoły Instruktorów, oraz Przewodniczącej Kręgu „Zielona Droga” przy -Zespole/Szczepie „Małe Słowianki”. Od momentu ich założenia, była członkiem Kręgu Starzyzny i Seniorów Hufca Kraków-Podgórze oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, do ostatnich dni, aktywnie uczestnicząc w ich działaniach. Wielokrotnie była członkiem Kapituły ZHP Komendy Chorągwi Krakowskiej w Plebiscycie „TADEK”.

Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na używanie plików cookie tej strony przez Twoją przeglądarkę. więcej informacji

Ustawienia tej strony zezwalają na przekazywanie Twojej przeglądarce plików cookie, aby uzyskać lepsze efekty i personalizację. Jeśli będziesz kontynuować lub klikniesz "akceptuj", to zgadzasz się na to.

Zamknij