Namiestnictwa

Namiestnictwo Zuchowe „Wigwam”
pwd. Karolina Gołąbek członek zespołu namiestnictwa
pwd. Karolina Lorens
 
 
 
Anna Stasik członek zespołu namiestnictwa
pwd. Anna Stasik
e-mail: aniah13@tlen.pl
 
 
pwd. Sara Zago członek zespołu namiestnictwa
phm. Sara Zago
 
 
 
Namiestnictwo Harcerskie „Excalibur”
pwd. Kamil Łapa namiestnik
phm. Kamil Łapa
 
 
 
pwd. Tomasz Dziubyna członek zespołu namiestnictwa
pwd. Tomasz Dziubyna
 
 
 
pwd. Wojciech Stasik członek zespołu
pwd. Wojciech Stasik
 
 
 
Namiestnictwo Starszoharcerskie „HS Millennium”
pwd. Joanna Bokwa członek zespołu namiestnictwa
pwd. Joanna Bokwa
 
 
 
pwd. Marek Ziobro namiestnik
pwd. Marek Ziobro
 
 
 
Namiestnictwo Wędrownicze