Listy pochwalne Naczelnika ZHP

W dniu dzisiejszym 6 drużynowych z naszego Hufca otrzymało podczas Gala Dnia Myśli Braterskiej 2020 wyjątkowe wyróżnienie jakim jest Lis Pochwalny Naczelnika ZHP. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym, którymi są:

– pwd. Asia Bokwa

– pwd. Karolina Dębiak

– pwd. Julia Dragan

– pwd. Wojciech Kamieński

– pwd. Klaudia Krawcewicz

– pwd. Dominika Szwedurska

Gratulacje !