Kurs podharcmistrzowski „Po co ?”

ZKK „Wierchy” Chorągwi Krakowskiej ZHP
zaprasza do udziału w Kursie Podharcmistrzowskim „PO CO?”

Komendantka kursu: hm. Patrycja Gołębiowska (SOKK 347/2016)
Termin zgłoszeń: 22.06.2017

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika kursu do bycia instruktorem ZHP w stopniu podharcmistrza.

Forma kursu: kurs stacjonarny w górskiej chacie w Gorcach w warunkach… harcerskich 😉 w tym trzy dni wędrówki (4-5 h) pasmami gorczańskimi z noclegami na trasie

Warunki uczestnictwa:
• ukończone 18 lat,
• otwarta próba podharcmistrzowska,
• zgłoszenie poprzez wypełnienie ankiety aplikacyjnej,
• terminowa wpłata za udział w kursie,
• opinia komendanta macierzystego hufca.

Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, instruktorzy Chorągwi Krakowskiej mają pierwszeństwo.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.

Ankieta zgłoszeniowa: https://kursphmpoco.zgloszenia24.pl/

Koszt: 300 zł

Dane do przelewu:
ZHP Chorągiew Krakowska
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
Nr konta bankowego : 60 8591 0007 0020 0055 2365 0007
Tytuł: KURS PHM „PO CO” imię i nazwisko

Termin wpłat: (po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs) 30.06.2017

Warunki ukończenia kursu:
• aktywny udział we wszystkich zajęciach,
• wykonanie zadań kursowych zgodnie z zaleceniami kadry kursu,
• pozytywie oceniona postawa uczestnika kursu.

W razie pytań/wątpliwości należy pisać do komendantki na maila: patrycja.golebiowska@zhp.net.pl