Kurs drużynowych zuchowych „W kręgu wodzów”

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej „Pochodnia” Hufca ZHP Kraków-Podgórze

Kadra kursu:
hm. Kamila Krawczyk – komendantka
phm. Julia Godlewska
phm. Karol Novljakovic

Daty oraz miejsca zjazdów:
> 1-3.03.2019 – Kraków
> 15-17.03.2019 – Korzkiew
> 5-7.04.2019 – Olszanica

Koszt: 300 zł (członkowie Hufca Kraków-Podgórze otrzymają dofinansowanie z Komendy Hufca w kwocie 150 zł)

W cenie zapewniamy:
– zakwaterowanie,
– obiad na każdym zjeździe,
– koszulkę,
– nagrody na zakończenie,
– materiały programowe,
– niespodziankę dla uczestników.

Termin zgłoszeń: 7.02.2019

Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo przyjęcia na kurs mają członkowie Hufca Kraków-Podgórze.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.

Ankieta zgłoszeniowa: https://kdzwkreguwodzow.zgloszenia24.pl/

Informacja o zakwalifikowaniu na kurs oraz pozostałe niezbędne informacje zostaną przekazane po zakończeniu zgłoszeń na kurs.

Termin wpłat dla chętnych z Hufca Kraków-Podgórze: do 14.02.2019.
Termin wpłat dla chętnych spoza Hufca Kraków-Podgórze: po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs.
Wpłaty przyjmujemy na konto Hufca:
16 1030 0019 0109 8503 3002 0418 z dopiskiem „składka zadaniowa na KDZ + imię i nazwisko”
Wpłata jest potwierdzeniem zgłoszenia na kurs. Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w kursie.

Wymagania wobec uczestników:
Ukończony kurs przewodnikowski lub stopień instruktorski
Minimum 16 lat (rocznikowo)

W razie pytań należy kontaktować się z komendantką kursu:
kamila.krawczyk@zhp.net.pl