Czerwcowa KSI

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że aby przyjść na czerwcowe zbiórki KSI należy wysłać wniosek i odpowiednio: do otwarcia program próby, a do zamknięcia sprawozdanie i raporty do 31.05.2017 r. na adres KSI: ksi@krakowpodgorze.zhp.pl