JZH 2018

Poniżej podajemy miejsca i godziny rozpoczęcia gier w poszczególnych grupach metodycznych. Wszystkie gry odbędą się już w najbliższą sobotę (20.10.2018 r.)

ZUCHY
Rynek Podgórski, 10:30

HARCERZE
Rynek Podgórski, 09:00

HARCERZE STARSI
Rynek Podgórski, 10:00

Wszyscy spotykamy się na wspólnym apelu hufca o godzinie 16:00 na Rynku Podgórskim.

Informujemy, że każdy patrol musi posiadać apteczkę a każdy członek patrolu legitymację szkolną (w celu skorzystania z darmowej komunikacji). Drużynowi i opiekunowie otrzymają bilety.

Poniżej prezentujemy kryteria wyłonienia najlepszej drużyny w każdej grupie metodycznej:

– umundurowanie drużyny
– posiadanie proporca drużyny
– powołanie rozkazem komendanta hufca drużyny na dany rok harcerski
– liczebność drużyny

Dodatkowo wyłonimy 3 najlepsze miejsca w grach w każdej grupie metodycznej.