Regulamin

REGULAMIN W PDF DO POBRANIA TUTAJ 

Regulamin

Jesiennego Złazu Hufca ZHP Kraków-Podgórze

„W drogę”

 

 1. Informacje organizacyjne:
 • Organizator: Hufiec ZHP Kraków-Podgórze
 • Termin dla H: 20-22.10.2017 r.
 • Termin dla HS: 21-22.10.2017 r.
 • Termin dla Z: 21.10.2017 r.
 • Koszt: 20 zł/os. dla zuchów 10 zł

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnikami JZH mogą być: zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy Hufca ZHP Kraków-Podgórze
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez patrolowego
 • Terminowe dokonanie wpłaty
 • Posiadanie ekwipunku wymaganego dla danej grupy wiekowej
 • Opłacone składki członkowskie ZHP

 

 1. Zgłoszenie patrolu:
 • Patrol może liczyć od 5 osób do 15 osób (bez opiekuna)
 • Opiekun patrolu 15 osobowego nie ponosi kosztów złazu.
 • W przypadku zuchów patrol liczący więcej niż 10 osób musi posiadać oprócz pełnoletniego opiekuna drugą osobę kadry.
 • Zgłoszenia należy dokonać przez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej złazu (https://www.krakowpodgorze.zhp.pl/jzh-2017/) do dnia 16.10.2017 r.
 • Wpłat dokonuje się w hufcu za zgłoszoną ilość osób do dnia 18.10.2017 r. Zwiększenie ilości osób w patrolu może nastąpić jedynie za wiedzą i zgodą namiestnika w takim wypadku odpłatności za dodatkowe osoby dokonuje się w dniu rozpoczęcia JZH. Jeżeli na Złaz przyjedzie mniej osób niż zadeklarowano odpłatność nie zostanie zwrócona.

 

 1. Program Jesiennego Złazu oraz zadania dla patroli znajdują się na stronie internetowej JZH https://www.krakowpodgorze.zhp.pl/jzh-2017/

 

 

 

 

 1. Każdy patrol jest zobowiązany do posiadania pełnoletniego opiekuna oraz apteczki przez cały czas pobytu na JZH.

 

 1. Wszyscy uczestnicy JZH otrzymają przypinkę imprezy a zwycięskie patrole nagrody.

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. przepisów p-poż, BHP i ruchu drogowego oraz Prawa Harcerskiego.

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom Komendy JZH oraz punktowym.
 2. Opiekun patrolu bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo patrolu.

 

 1. Organizator zapewnia:
 • Miejsce noclegu
 • Obiad w sobotę
 • Dostęp do łazienek
 • Materiały na zajęcia
 • Plakietkę dla każdego uczestnika

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, zmian w regulaminie oraz do rozpatrywania i rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich rozbieżności, sporów i wątpliwości.