Jak należy opisywać faktury

Fakturę należy opisać w sposób następujący: co? kiedy? na co? i w jakim celu zostało zakupione ewentualnie zużyte.Do każdej faktury za konsumpcje, kino, teatr itp należy dostarczyć listę obecności z podpisami.
Każda nagroda powyżej 10zł – lista odbioru nagród.
Listy dostępne do pobrania poniżej.