Hufcowy sztab WOŚP

Jak co roku w hufcu będzie funkcjonował sztab WOŚP. Jak co roku zainteresowane środowiska prosimy o wyznaczenie koordynatorów. Wszystkie sprawy związane z działaniem sztabu należy kierować na adres: wosp.podgorze@krakowska.zhp.pl

Poniżej procedura zgłaszania wolontariuszy:

Są trzy możliwości rejestracji wolontariuszy:

1) rejestracja w sztabie (w lokalu hufca) – U NAS W HUFCU NA RAZIE NIEMOŻLIWA!

2) rejestracja online przez stronę https://iwolontariusz.wosp.org.pl/  (samodzielne uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i wybranie wskazanie naszego sztabu) ZALECANE

3) rejestracja z TOKENAMI – sztab potrzebuje wiedzieć, ile harcerzy będzie od was ze środowiska chciało być wolontariuszem na WOŚP i napisać na maila sztabu informację o tej liczbie. Następnie otrzymacie od sztabu odpowiednią ilość kodów (ułatwia to wyszukanie naszego sztabu), również trzeba zarejestrować się tutaj https://iwolontariusz.wosp.org.pl/ ZALECANE

Niezbędne do zgłoszenia dane: imię i nazwisko, adres, pesel, telefon, ZDJĘCIE.

Oświadczenia: każdy wolontariusz po zgłoszeniu musi podpisać oświadczenie a w przypadku osób poniżej 16 roku życia musi to zrobić rodzic. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na oświadczeniu należy również dopisać telefon kontaktowy do rodzica. Oświadczenia będziemy wysyłać do koordynatorów w szczepach drogą mailową a w przypadku rejestracji TOKENEM nie będą one potrzebne.

TERMIN REJESTRACJI WOLONTARIUSZY: DO 14 GRUDNIA 2020r.