Funkcjonowanie hufca w okresie świątecznym

Informujemy, że w okresie od 23.12.2019 r. do 6.01.2020 dyżury komendanta i członków komendy nie będą się odbywały. Najbliższy dyżur komendanta będzie w środę – 8.01.2020.