Polisa NNW

Wszyscy członkowie Hufca ZHP Kraków-Podgórze są objęci przez komendę hufca ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Warunkiem ubezpieczenia jest wpis do systemu ewidencyjnego ZHP „TIPI” w chwili wystąpienia ewentualnego zdarzenia.

Polisa o numerze 998-A-867951 jest ważna od 12.10.2019 do 11.10.2020. Skan polisy dostępny jest TUTAJ

Polisa o numerze 998-A-924589 jest ważna od 12.10.2020 do 11.10.2021. Skan polisy dostępny jest TUTAJ

Wszyscy instruktorzy hufca oraz osoby pełniące funkcje instruktorskie objęci są ubezpieczeniem OC w 2020 roku. Polisa dostępna jest w komendzie hufca.