Polisa NNW

Wszyscy członkowie Hufca ZHP Kraków-Podgórze są objęci przez komendę hufca ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Warunkiem ubezpieczenia jest wpis do systemu Ewidencja ZHP w chwili wystąpienia ewentualnego zdarzenia.

Polisa o numerze 998-A-867951 jest ważna od 12.10.2019 do 11.10.2020. Skan polisy dostępny jest TUTAJ

Wszyscy instruktorzy hufca oraz osoby pełniące funkcje instruktorskie objęci są ubezpieczeniem OC od 1.12.2018 do 30.11.2019. Polisa dostępna jest w komendzie hufca.