Polisa NNW

Wszyscy członkowie Hufca ZHP Kraków-Podgórze są objęci przez komendę hufca ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Warunkiem ubezpieczenia jest wpis do systemu Ewidencja ZHP w chwili wystąpienia ewentualnego zdarzenia.

Polisa o numerze 998-A-719279 jest ważna od 07.10.2017 do 06.10.2018. Polisa na 2017/2018 dostępna jest TUTAJ

Polisa o numerze 998-A-816411 jest ważna od 07.10.2018 do 06.10.2019. Polisa na 2018/2019 dostępna jest TUTAJ