Polisa NNW

Wszyscy członkowie Hufca ZHP Kraków-Podgórze są objęci przez komendę hufca ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Warunkiem ubezpieczenia jest wpis do systemu ewidencyjnego ZHP „TIPI” w chwili wystąpienia ewentualnego zdarzenia.

Polisa o numerze 998-A-867951 jest ważna od 12.10.2019 do 11.10.2020. Skan polisy dostępny jest TUTAJ

Polisa o numerze 998-A-924589 jest ważna od 12.10.2020 do 11.10.2021. Skan polisy dostępny jest TUTAJ

Wszyscy instruktorzy hufca oraz osoby pełniące funkcje instruktorskie objęci są ubezpieczeniem OC przez Główną Kwaterę ZHP. Polisa dostępna jest w komendzie hufca i obejmuje osoby, które podpisały porozumienie wolontariackie.