Polisa NNW

Wszyscy członkowie Hufca ZHP Kraków-Podgórze od października 2017 roku są objęci przez komendę hufca ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Polisa o numerze 998-A-719279 jest ważna od 07.10.2017 do 06.10.2018. Warunkiem ubezpieczenia jest wpis do systemu Ewidencja ZHP w chwili wystąpienia ewentualnego zdarzenia.

 

Polisa dostępna jest TUTAJ