dh. Lesław Połomski – odszedł na wieczną wartę

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2017 odszedł na wieczną wartę nestor podgórskiego harcerstwa

dh Lesław Połomski.

Ostatnie pożegnanie dh Lesława odbędzie się w poniedziałek 21 maja 2018 r. o godzinie 11.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Cześć Jego pamięci!

Lesław POŁOMSKI

(1918-2018)

W niedzielę 13 maja 2018 roku przeszedł na wieczną wartę nestor podgórskiego harcerstwa, wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń pracowników budownictwa komunikacyjnego. Odszedł od nas świadek historii Polski.

O śmierci Druha Lesława – jak nazywano Go nie tylko w kręgu harcerskim – poinformował nas Jego syn Bogdan Połomski.

Lesław Połomski urodził się 25 sierpnia 1918 roku w Krakowie. Od urodzenia mocno związany był z Podgórzem, a w szczególności rejonami Łagiewniki i Borek Fałęcki. Tutaj też uczęszczał do szkoły powszechnej i średniej. Studia na Politechnice Krakowskiej ukończył w 1949 r.

4 VII 1934 roku, założył I Łagiewnicką Drużynę Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego i objął w niej funkcję drużynowego, którą pełnił do końca 1937 r.

Druh Lesław zawsze chętnie dzielił się wiedzą i własnym doświadczeniem z młodymi. Pomagał im i dopingował do ciężkiej pracy. Był człowiekiem otwartym na świat, pracowitym, życzliwym i serdecznym, gotowym pomagać innym. Całym swoim życiem udowadniał, że dzięki ciężkiej pracy i życiu zgodnie z naturą wiele można osiągnąć.

Odznaczony był wieloma odznaczeniami państwowymi, branżowymi i nie tylko. Wysoko cenił sobie wyróżnienia: wpis do Księgi „Zasłużony dla Łagiewnik” oraz tytuł „Człowiek Roku 2009” w plebiscycie czytelników Polska „Gazeta Krakowska” za całokształt pracy na rzecz Krakowa i jego mieszkańców, w tym na rzecz harcerstwa.

Jeszcze nie tak dawno, bo 2 marca 2018 r. na okolicznościowym kominku z okazji Dnia Myśli Braterskiej obchodziliśmy 86 rocznicę wstąpienia Druha Lesława do Związku Harcerstwa Polskiego. Oddawaliśmy cześć niezwykłej Osobie, której w codziennym życiu przyświecały wartości polskiego harcerstwa – patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość i wolność.

Odszedł, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach …

Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w poniedziałek 21 maja 2018 r. o godzinie 11.00 na Cmentarzu Rakowickim przy ulicy Rakowickiej 26.

Krąg Seniorów i Komenda Hufca ZHP Kraków – Podgórze

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie