Benefis druha Jerzego Klinika

Szanowni Państwo!
Druhny i Druhowie!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, serdecznie zapraszam do wzięcia
udziału w BENEFISIE DRUHA HM JERZEGO KLINIKA.Benefis organizowany jest z okazji DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ i odbędzie
się w piątek, 24 lutego 2017 roku – rozpoczęcie o godz. 17:04.

Miejsce: SALA MIEDZIANA MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA (PAŁAC
KRZYSZTOFORY) W KRAKOWIE, UL. SZCZEPAŃSKA 2

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
hm Stanisław Piasecki