Benefis dh prof. dr hab. Adama Jelonka hm.

Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków – Podgórze uprzejmie zaprasza wszystkich wędrowników, instruktorów, starszyznę oraz działaczy i sympatyków harcerstwa na Benefis dh prof. dr hab. Adama Jelonka hm.

Drużynowego 7 Podg. Drużyny Harcerzy (1947 – 50; 1957 – 66)
Komendanta „Zielonego” Szczepu Ludwinów (1966 – 1970)
Komendanta Szczepu „Neptuna” im. Andrzeja Struga (1970 – 74)
Z-cy Komendanta Hufca ZHP Kraków-Podgórze (1958 – 1962)

Benefis odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 roku (piątek) o godz. 17:30 w gościnnej sali Domu Kultury „Podgórze” ul. Sokolska 13.

Drużynowy Kręgu
hm. Jerzy Klinik