80. rocznica powstania Szarych Szeregów

27 września 1939 r. Naczelna Rada Harcerska powołała do życia Szare Szeregi, czyli konspiracyjną organizację Związku Harcerstwa Polskiego. W 2019 roku przypada 80 rocznica powstania tej organizacji. Hufiec ZHP Kraków-Podgórze nosi imię Podgórskich Szarych Szeregów. W związku z tym, zachęcamy Was do poznania bliżej historii Plutonu „Alicja” – najsłynniejszej grupy harcerek i harcerzy działających w konspiracji na terenie Podgórza.

Szczegóły dostępne są tutaj: https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/krakowpodgorze_zhp_pl/Ef2c8oo2b-REhT7kx8Zu8YgBoP2_Ocu43cSQMU4Sf70GsA?e=yenKt5