Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 13.01.2019 r.

Komenda Hufca i namiestnictwa gorąco zapraszają drużynowych wszystkich grup metodycznych naszego hufca do udziału w konkursie SPRAWności ! Celem konkursu jest promowanie instrumentu metodycznego jakim są sprawności. Wystarczy wysłać na maila krakowpodgorze@zhp.pl skany/czytelne zdjęcia rozkazów (podpisanych przez drużynowego) z przyznanymi sprawnościami. Konkurs dotyczy całego roku kalendarzowego 2018 (rozkazy datowane od stycznia 2018 do grudnia 2018 oraz te z obozów i wydane przez inne osoby ale dotyczące członków danej drużyny). Nagrody w konkursie otrzymają trzy drużyny/gromady w których w 2018 roku zrealizowano największą liczbę sprawności według informacji z przesłanych rozkazów. Nagroda główna dla najbardziej zaangażowanej w zdobywanie sprawności drużyny/gromady spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń to darmowy biwak ! Na wasze skany czekamy do 5 stycznia 2019 r. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać z wyłącznie z maili zhp.net.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie i przesyłaniu podpisanych skanów rozkazów. To właśnie Wasza drużyna może pojechać na biwak.