Napisz do nasDodaj kanał RSS
Komenda Hufca
komendant
hm. Michał Łesyk
dyżur: poniedziałek, środa 17:30-19:00     tel. 512-245-156
 • Kieruje bieżącą działalnością pracy hufca
 • Zwołuje i prowadzi posiedzenia komendy hufca
 • Odpowiada za kontakt z Komendą Chorągwi oraz władzami ZHP, a także z władzami samorządowymi
 • Reprezentuje hufiec w kontaktach zewnętrznych Wydaje rozkazy
 • Odpowiada za przekazywanie dokumentacji do KCH i GK
 • Nadzoruje prace i dba o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zespołów organizacyjnych i zadaniowych Hufca
 • Prowadzi gospodarkę finansowa Hufca przy pomocy skarbnika Hufca
 • Zatwierdza karty biwaków
 • Sprawuje nadzór nad Akcją Letnią i Zimową prowadzoną w środowiskach
 • Uczestniczy w odprawach komendantów hufców w KCH
 • Prowadzi odprawy dla komendantów szczepów i szefów jednostek działających w hufcu
 • Odpowiada i nadzoruje pracę szefa biura hufca
 • Wraz ze skarbnikiem oraz pozostałymi członkami komendy przygotowuje wnioski grantowe
 • Odpowiada za obsługę skrzynki mailowej hufcowej
 • Odpowiada za realizację Planu Rozwoju Hufca
 • Pełni funkcję administratora lokalnego ewidencja.zhp.pl
 • Odpowiada za realizację obszaru „Prosta dokumentacja, E-ZHP” w Planie Rozwoju Hufca na lata 2015-2019
z-ca komendanta ds. programowych
phm. Paulina Belczyk
GG: 3295328
dyżur: Drugi wtorek miesiąca, 18-19
 • Współpracuje z namiestnikami
 • Odpowiada za realizację obszaru „Dobry program drużyny” w Planie Rozwoju Hufca na lata 2015-2019
 • Organizuje pracę Zespołu Programowego Hufca
 • Monitoruje przygotowania do imprez programowych hufca
 • Współpracuje z KSI w sprawie zadań o charakterze programowym
 • Wspomaga, koordynuje i nadzoruje przy pomocy namiestnictw prace gromad ,drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność
 • Uczestniczy w spotkaniach programowców hufców w Chorągwi
 • Informuje i promuje propozycje programowe ZHP i KCH
 • Wraz z pozostałymi członkami komendy planuje pracę Hufca na cały rok harcerski i opracowuje plan operacyjny hufca
 • Opiniuje i zatwierdza plany pracy referatów i zespołów hufcowych
 • Wraz z namiestnikami i członkami komendy opracowuje regulaminy współzawodnictwa i nadzoruje ich wykonywanie
skarbnik hufca
hm. Łukasz Stan
dyżur: poniedziałek 18:00-19:30
 • Odpowiada za comiesięczne, terminowe rozliczenie hufca w KCH
 • Odpowiada za realizację obszaru „Jawność i czytelność finansów” w Planie Rozwoju Hufca na lata 2015-2019
 • Koordynuję akcję „1 %”
 • Monitoruje bieżącą sytuację finansową hufca
 • Nadzoruje gospodarkę finansową w jednostkach hufca
 • Prowadzi dokumentacje finansową hufca
 • Opracowuje projekty budżetu hufca i nadzoruje wraz z komendantem hufca jego realizację
 • Wydaje zgody i prowadzi nadzór nad zbiórkami publicznymi w środowiskach
 • Wraz z członkami komendy przygotowuje wnioski grantowe
 • Prowadzi ewidencję składek harcerskich
 • Prowadzi analizę finansowe hufca
 • Odpowiada za pisemne podpisywanie umów w sprawie współpracy z osobami, które otrzymują dofinansowanie z hufca na kursy. Nadzoruje rozliczanie tych porozumień o współpracy
 • Odpowiada za powołanie i pracę Zespołu finansowego hufca
członek komendy ds. organizacyjnych
pwd. Michał Rzepecki
 • Koordynuje przygotowanie organizacyjne imprez hufcowych
 • Odpowiada za poprawne działanie sprzętu hufca (m.in. ksero, komputer)
 • Odpowiada za dyżury porządkowe szczepów w hufcu
 • Odpowiada i zajmuje się użyczaniem sprzętu hufcowego na imprezy środowisk
 • Odpowiada za kontakt z dyrekcjami szkół
 • Odpowiada za zaopatrzenie hufca – artykułu papiernicze, żywnościowe
 • Odpowiada za przekazywanie do hufca Umów użyczenia pomieszczeń
 • Odpowiada za pracę drużyny sztandarowej hufca
 • Odpowiada za pracę Referatu Ratowniczego Hufca i Retmana Hufca
 • Odpowiada za złożenie dokumentacji w czasie Akcji Znicz
 • Odpowiada za realizację obszaru „Przyjazna struktura” w Planie Rozwoju Hufca na lata 2015-2019
 • Koordynuje współpracę z dyrektorami szkół, rodzicami i miejskimi służbami mundurowymi
 • Prowadzi kalendarz imprez hufca
członek komendy ds. kształcenia
phm. Adam Bałas
GG: 5201327
 • Planuje i realizuje zadania dotyczące kształcenia kadry
 • Odpowiada za terminowe przygotowanie i realizację planu kształcenia
 • Współpracuje z ZKK i KSI
 • Inspiruje i organizuje różnorodne formy kształcenia w hufcu
 • Zatwierdza plany kursów i warsztatów
 • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi w zakresie kształcenia. Pozyskuje specjalistów do prowadzenia szkoleń z różnych dziedzin
członek komendy ds. pracy z kadrą
hm. Dorota Łesyk
 • Nadzoruje pracę Zespołu ds. Internetu oraz Zespołu PR
 • Odpowiada za realizację obszaru „Motywowanie i promowanie kadry” w Planie Rozwoju Hufca na lata 2015-2019
 • Współpracuje z KSI
 • Współpracuje z KSW
 • Pozyskuje kadrę i dba o jej rozwój
 • Kreuje współpracę pomiędzy zespołami hufca
 • Kreuje działania mające na celu wspieranie szczepów
 • odpowiada za opracowanie i wdrożenie systemu pracy z kadrą w tym systemu motywowania kadry
 • Zasiada w kapitule Odznaki Hufca ZHP Kraków-Podgórze
 • Odpowiada za promowanie kadry na zewnątrz organizacji
Komisja Rewizyjna
przewodniczący
hm. Joanna Sierant
v-ce przewodniczącego
hm. Maciej Kłaczyński
członek komisji
hm. Elżbieta Piaskowska
e-mail:
członek komisji
phm. Dominika Moskal
członek komisji
hm. Patrycja Gołębiowska
Sąd Harcerski
przewodniczący
hm. Dariusz Cygal
z-ca przewodniczącego
hm. Maciej Kluza
sekretarz
hm. Monika Prokop-Franaszek