Napisz do nasDodaj kanał RSS

Hufiec ZHP Kraków-Podgórze

    Hufiec ZHP Kraków-Podgórze im. Podgórskich Szarych Szeregów to wspólnota szczepów i drużyn działających w południowej części miasta Krakowa. Nasz hufiec jest największą jednostką organizacyjną ZHP Chorągwi Krakowskiej i jednocześnie należy do największych hufców ZHP w Polsce. Obecnie hufiec działa na terenie 6 dzielnic miasta Krakowa (VIII - Dębniki, IX - Łagiewniki-Borek Fałęcki, X - Swoszowice, XI - Podgórze Duchackie, XII - Bieżanów- Prokocim, XIII - Podgórze).
    W skład hufca wchodzi 9 szczepów, 1 związek drużyn oraz 6 jednostek samodzielnych. Łącznie w hufcu działa 61 podstawowych jednostek organizacyjnych. W sumie liczba członków hufca wynosi ponad 1000 osób.
    Głównym celem naszego działania jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. W naszych działaniach dążymy do wychowywania młodzieży przez dobrą i wartościową zabawę.
    Naszym największym osiągnięciem jest stworzenie wiarygodnego, kompetentnego, a przede wszystkim doskonale współpracującego zespołu kadry instruktorskiej. To właśnie kompetentni instruktorzy są gwarancją jakości naszych działań i to właśnie Oni przyczynili się do wypracowania tak wysokiej jakości pracy hufca. Kadrę instruktorską stanowią nauczyciele oraz pracownicy wielu instytucji, a także studenci i uczniowie szkół średnich.
    Wszyscy instruktorzy zostali odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą na kursach organizowanych zarówno wewnątrz organizacji jak i na szkoleniach zewnętrznych. Kadra zajmująca się dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi posiada odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie pedagogiczne.

Obszar działania Hufca ZHP Kraków-Podgórze

    Poniżej znajduje się mapa na której samodzielnie można sprawdzić w jakiej szkole działają gromady, drużyny i szczepy wchodząca w skład naszego hufca.Nasza historia

    Harcerstwo zawitało do krakowskiego Podgórza wraz z dotarciem do Polski pierwszych informacji o skautingu i z początkiem działalności twórcy polskiego harcerstwa, Andrzeja Małkowskiego.
    W 1911 r. w Podgórzu powstały pierwsze, męskie drużyny harcerskie. Wiosną 1921 r. hufiec podgórski rozpoczął samodzielną działalność; jego lokal mieścił się w forcie na Krzemionkach koło Kopca Krakusa.
    W 1924 r. powołano do życia pierwszą drużynę harcerek. Wtedy też nastąpił silny rozwój harcerstwa w Podgórzu: powstało 9 nowych drużyn harcerzy oraz włączono do hufca podgórskiego drużyny z Woli Duchackiej, Łagiewnik, Borku Fałęckiego, Prokocimia i Piasków Wielkich. Zanotowano również narodziny kolejnych drużyn harcerek, które organizacyjnie podlegały dalej hufcom krakowskim. W tym też czasie powstały w Podgórzu pierwsze drużyny zuchowe.
    W okresie II wojny światowej podgórskie harcerstwo działało w konspiracji jako "Szare Szeregi", ponosząc dotkliwe straty. Wielu oddanych instruktorów zginęło partyzanckich walkach partyzanckich i obozach śmierci.
    Kiedy 18.01.1945 r. Kraków został wyzwolony, krakowskie drużyny wznowiły działalność. Także podgórskie harcerstwo - zarówno męskie, jak i żeńskie - znów zaczęło się rozwijać.
    Pod koniec 1948 r. Hufiec Harcerzy w Podgórzu liczył 27 drużyn i swym zasięgiem obejmował także Pcim, Myślenice i Świątniki Górne. W roku 1958 swą działalność rozpoczął pierwszy w Hufcu Podgórze szczep harcerski.
    W czerwcu 1960 r. Hufiec ZHP Kraków-Podgórze otrzymał SZTANDAR ufundowany przez Dzielnicową Radę Przyjaciół Harcerstwa.
    Do lat 80. XX w. rodziły się nowe szczepy i drużyny harcerskie, które wciąż są chlubą naszego hufca. Okres największego rozwoju hufca rozpoczął się jednak w roku 1995 i trwa do dziś.
    W 1997 r. dzięki "Kampanii Bohater" hufiec przyjął z dumą imię "Podgórskich Szarych Szeregów".

"Nieprzetarty Szlak"

    Przy hufcu działają również szczepy i drużyny samodzielne "Nieprzetartego Szlaku" skupiające dzieci i młodzież niepełnosprawną.
    Szczep NS "Szerokie Pole" działa w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Prokocimiu. Wykorzystuje się tam metodę harcerską do pracy z małymi pacjentami. Kadra instruktorów składa się z pielęgniarek, nauczycieli, studentów, kapelanów szpitala oraz współpracujących lekarzy i psychologa. Praca z dziećmi rozpoczyna się jeszcze podczas ich pobytu w szpitalnych salach, a kontynuowana jest na biwakach oraz w czasie zimowisk i letnich obozów. Harcerstwo stara się odwracać uwagę dzieci od cierpienia i pokazywać im jasne strony życia. Z kolei integracja ze zdrowymi rówieśnikami wpływa korzystnie na obie grupy młodzieży.
    Szczep NS "Zielone Słońce" działa na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Skupia dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku oraz harcerzy pełnosprawnych w ramach integracji. Kadrę stanowią instruktorzy ZHP z przygotowaniem pedagogicznym i tyflopedagogicznym.
    Drużyny NS działają też w internacie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 oraz przy Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt upośledzonych umysłowo Zgromadzenia Sióstr Służebniczek (22PgGZ). Członkami drużyn są uczniowie szkól podstawowych i gimnazjum dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz ze sprzężeniami.

Harcerstwo to nie tylko obozy, rajdy i dobra zabawa - to także wierność ideałom i służba...