Napisz do nasDodaj kanał RSS
Dokumenty do pobrania
 Instrukcja tworzenia i działania gromady,
 drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego wraz z załącznikami (zgody na przynależność, deklaracje itp.)
 
 Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych, wnioski otwarcia próby wędrowniczej, prób na stopnie (HO, HR) i znaki służb.
 Karta biwaku konieczna przy zgłoszeniu biwaku w hufcu (wzór obowiązuje od 01.09.2015 r.).
 Logotyp hufca oraz identyfikator hufca w różnych formatach.
 Regulamin Odznaki za Zasługi dla Hufca oraz wniosek o przyznanie odznaki.
 Załącznik do Uchwały 2/2015 (17.11.15).
 Regulamin współzawodnictwa harcerskiego na rok harcerski 2015/2016 wraz z załącznikami w postaci wymagań i wzoru sprawozdania.
 Wzory umów użyczenia harcówek/magazynów oraz porozumień ze szkołą.
 Arkusze wizytacyjne poszczególnych pionów, regulamin wizytacji i oceny drużyn oraz karta instruktorska.
 Wniosek o przyznanie Brązowej Odznaki Kadry Programowej.
 Wniosek o nadanie odznaki kadry programowej oraz zasady jej zdobywania.
 Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia i rozliczenia zbiórki publicznej w 2016 r. (identyfikator, protokół otwarcia puszek i rozliczenie).