Napisz do nasDodaj kanał RSS
Bank pomysłów
  Hufcowy Bank Pomysłów ma służyć drużynowym wszystkich pionów. Pozwoli on na urozmaicenie zbiórek i efektywną pracę sródroczną z drużyną. Znajdziecie tu gotowe konspekty zbiórek, gry, pląsy, zabawy, a także niezbędne do prowadzenia drużyny dokumenty. Jeżeli Ty również chcesz podzielić się swoimi materiałami, pisz na adres: krakowpodgorze@zhp.pl.
 Tu znajdziesz pomysły na ciekawe zbiórki.
 Tu dowiesz się jak urozmaicić obrzędowość Twojej drużyny lub Szczepu oraz jak pracować z obrzędowością na obozie.
 Nagrania ciekawych piosenek.
 Opisy zabaw i nagrania pląsów.
Programy związkowe (0)
 Tu znajdziesz aktualne programy zwiazkowe oraz z lat wcześniejszych.
 Pomysły na manewry i zajęcia w terenie.
 Dokumenty potrzebne do pracy z drużyną.
 Materiały dot. innych organizacji harcerskich w Polsce i skautowych na świecie. Dział utworzony przez szkołę Sofistów kursu drużynowych Pro Publico Bono.
 Wszystko czego nie ma w innych działach.
 Wszystkie materiały dla pionu zuchowego na stronie namiestnictwa.