1% podatku dla ZHP

Nasz związek jest jedną z największych polskich organizacji młodzieżowych. Zrzeszamy dziesiątki tysięcy młodych ludzi na terenie całego kraju. Od prawie 100 lat wychowujemy, uczymy i gwarantujemy wspaniałą przygodę kolejnym pokoleniom Polaków.
Jako Organizacja Pożytku Publicznego chcieliśmy zachęcić Państwa do poparcia naszej działalności, które można okazać przez przekazanie 1% swojego podatku na rzecz ZHP.

Jak to zrobić?

KROK 1 – Wybieramy organizację pożytku publicznego:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, w której działa nasz hufiec, znajduje się na liście organizacji, posiadających status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku. Mamy też możliwość określenia konkretnej jednostki (szczepu, drużyny, referatu…) działającej w hufcu, jakiej zostaną przekazane nasze pieniądze.

KROK 2 – Wypełniamy zeznanie roczne PIT:

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla Hufca ZHP Kraków – Podgórze i jego jednostek jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w dziale „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO” wpisujemy wnioskowaną kwotę oraz numer, pod jakim ZHP Chorągiew Krakowska widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS:

0000273492

Informację o hufcu i ew. drużynie, gromadzie, szczepie, referacie na rzecz którego chcemy przekazać pieniądze, np. „Hufiec Kraków – Podgórze, 4PgDW Wadamorg”, zamieszczamy nieco niżej – w dziale „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. Również tam podać można dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, a także wyrazić zgodę na udostępnienie nam przez Urząd Skarbowy imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości przekazywanej kwoty.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3 – US przekazuje pieniądze hufcowi:

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Informacje zostały pobrane ze strony www.zhp.pl za zgodą Wydziału Promocji GK ZHP i opracowane przez pwd. Wiktora Maja.